Oranjepark rioolaanleg

In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom gaan wij op het Oranjepark een extra riool voor regenwater aanleggen. Op deze pagina leest u hoe we dit gaan aanpakken.

Verbetering waterafvoer bij zware buien

In de Dordtse binnenstad is bij zware buien op een aantal plaatsen wateroverlast. We zijn van plan om in 2023 een nieuw riool voor regenwater aan te leggen in het Oranjepark. Met dit riool kunnen we regenwater tijdens zware buien sneller afvoeren. Het nieuwe riool komt te liggen naast het bestaande riool voor vuilwater. De aanleg doen we in fases. 

Nieuwe regenwaterriool Oranjepark
Figuur 1: In oranje de lijn van het nieuwe regenwaterriool op het Oranjepark

Werkzaamheden Dudok en de nieuwe brandweerkazerne

Dudok gaat op het terrein van de oude Brandweerkazerne nieuwe woningen bouwen. Voor die tijd wordt door het bedrijf Van Groningen de oude brandweerkazerne en het oude Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg Noord gesloopt. Dudok en Van Groningen gaan u nog verder informeren over deze werkzaamheden. Meer informatie over het Oranjepark kunt u vinden op deze pagina

Overlast

Het werk brengt overlast met zich mee. Wij sluiten het Oranjepark (gedeeltelijk) af om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Samen met de aannemer proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het werk kunt u uw afval op de normale manier aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC niet bij de containers tijdelijk kan. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.
 

Bewonersbijeenkomst 

In het voorjaar van 2023 houden we een informatiebijeenkomst waarin we met u in gesprek willen over de plannen. Dan hebben wij ook over de actuele planning van de werkzaamheden. Hierover ontvangt u later nog bericht. In de tussentijd kunt u via deze projectpagina de laatste informatie over de planning en het ontwerp vinden. 

Planning

We verwachten dat het werk voor de aanleg van het nieuwe riool in de zomervakantie van 2023 gaan starten. In het najaar van 2023 brengen we de weg weer terug in huidige staat. Na graafwerkzaamheden laten we de bodem met een tijdelijke bestrating altijd een jaar nazakken (inklinken). Dit doen we om verzakkingen in de nieuwe bestrating te voorkomen. 

Vragen en informatie

Heeft  u vragen over de werkzaamheden van de gemeente (riool en inrichting)? Of wilt u punten onder de aandacht brengen? Dan kunt u contact opnemen met de  projectleider  van de gemeente dhr. R. (Roel) Hubers. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Voor alle andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.