Oranjepark: aanleg extra riool

In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom gaan wij op het Oranjepark een extra riool voor regenwater aanleggen. Op deze pagina leest u hoe we dit gaan aanpakken.

Verbetering waterafvoer bij zware buien

In de Dordtse binnenstad is bij zware buien op een aantal plaatsen wateroverlast. We zijn van plan om in het voorjaar van 2024 een nieuw riool voor regenwater aan te leggen in het Oranjepark. Met dit riool kunnen we regenwater tijdens zware buien sneller afvoeren. Het nieuwe riool komt te liggen naast het bestaande riool voor vuilwater. De aanleg doen we in fases. 

Nieuwe regenwaterriool Oranjepark
Figuur 1: In oranje de lijn van het nieuwe regenwaterriool op het Oranjepark

Werkzaamheden Dudok en de nieuwe brandweerkazerne

Dudok gaat op het terrein van de oude Brandweerkazerne nieuwe woningen bouwen. De oude brandweerkazerne en het oude Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg Noord zijn gesloopt. Meer informatie over de nieuwbouw aan de Dubbeldamseweg en het Oranjepark kunt u vinden op deze pagina

Overlast

Het werk brengt overlast met zich mee. Wij sluiten het Oranjepark af om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Samen met de aannemer proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het werk kunt u uw afval aanbieden op een voor HVC bereikbare plaats. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC niet bij de containers  kan. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Informatie

Naast de informatie op deze website ontvangt u ook informatiebrieven over de werkzaamheden.

Planning

Op 18 maart 2024 starten de werkzaamheden op de rotonde van de Dubbeldamseweg – Oranjepark. Na twee weken is de rotonde weer open en volgt er voor ongeveer 4 weken werk op het Oranjepark. Daarna wordt de weg weer geasfalteerd. Dit is in tegenstelling tot eerdere berichten. Hierin gingen we ervan uit om in 2025 het asfalt aan te brengen. Met deze aangepaste uitvoeringsmethode voorkomen we dat we de weg twee keer moeten afsluiten.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente (riool en inrichting)? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Johan Heijboer. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 078 770 4651. Met alle andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.