Dubbeldamseweg Noord: herinrichting

In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien wateroverlast. Daarom hebben wij op de Dubbeldamseweg Noord een extra riool voor regenwater gelegd. Nu dat werk erop zit knappen we de straat op. Hieronder leest u hoe we dat gaan aanpakken.

Op 24 augustus 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest waarin we met u in gesprek zijn gegaan over de plannen. Een groot deel van de bewoners van de Dubbeldamseweg Noord kwam langs en gaf een reactie. De reacties zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp.

Definitief ontwerp

Op 6 december 2023 hebben we het voorlopige ontwerp gepresenteerd tijdens een inloopavond op het Stadskantoor. De reacties daarop hebben wij verwerkt in een definitief ontwerp. U kunt het definitief ontwerp Dubbeldamseweg Noord (9,8 Mb) downloaden. 


Wegprofiel Dubbeldamseweg-noord na herinrichting

Planning

Het plan is om na de zomervakantie van 2024 te starten met de herinrichting van de Dubbeldamseweg noord. De exacte planning en fasering volgen later. Dit doen we in overleg met de aannemer.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente? Stel ze aan de contactpersoon van de gemeente, de heer G. van Oost. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Meldingen of klachten over de openbare ruimte kunt doen via het meldingssysteem Fixi.nl 

Woningbouw Oranjepark

Meer informatie over het Oranjepark vindt u op de pagina Oranjepark.