Dubbeldamseweg Noord rioolaanleg

In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom gaan wij op de Dubbeldamseweg Noord een extra riool voor regenwater aanleggen.

Na de aanleg van het riool willen we ook straat herinrichten. Op deze pagina leest u hoe we dit gaan aanpakken.

Verbetering waterafvoer bij zware buien

In de Dordtse binnenstad is bij zware buien op een aantal plaatsen wateroverlast. We zijn van plan om in 2022 een nieuw riool voor regenwater aan te leggen in de Dubbeldamseweg Noord. Met dit riool kunnen we regenwater tijdens zware buien sneller afvoeren. Het nieuwe riool komt te liggen naast het bestaande riool voor vuilwater. De aanleg doen we in fases.

Werkzaamheden Stedin en Evides

Tot en met juli 2022 vervangen Stedin en Evides verouderde gas- en waterleidingen en kabels. Ook dit gebeurt in fases. Stedin en Evides hebben u als bewoners van de straat hierover per brief geïnformeerd. De brief is op deze website te vinden. Heeft u toch vragen? Kijkt u dan in de BouwApp van de aannemer van Stedin en Evides.

Dubbeldamseweg Noord 1 Dubbeldamseweg Noord 2

Werkzaamheden Oranjepark

Dudok gaat op het Oranjepark nieuwe woningen bouwen. Eerst sloopt het bedrijf Van Groningen de oude brandweerkazerne en het oude Leger des Heils. Zowel Dudok als Van Groningen gaan u nog nader informeren over deze werkzaamheden. Meer informatie over het Oranjepark kunt u vinden op de webpagina Oranjepark.

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Soms sluiten wij de Dubbeldamseweg Noord (gedeeltelijk) af. Dit doen we om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Samen met de aannemer proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de gebruikelijke wijze aanbieden. HVC en de aannemer spreken met elkaar af wanneer HVC de containers tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Bewonersbijeenkomst en communicatie

In juli of augustus 2022 houden we een informatiebijeenkomst waarin we met u in gesprek willen over de plannen. Dan beschikken wij ook over de actuele planning van de werkzaamheden in 2022. Hierover ontvangt u later nog bericht. We zijn benieuwd wat u graag wilt terug zien in uw straat, of wat juist niet. In de tussentijd kunt u via deze projectpagina de laatste informatie over de planning en het ontwerp vinden.

Schetsontwerpen

Wij werken op dit moment aan een eerste schetsontwerp. Dit ontwerp is nog niet definitief of compleet. Het belangrijkste verschil met de situatie van nu is dat we de weg iets smaller maken. We voegen groenstroken toe en schuiven met parkeerplaatsen. Dit is nog niet definitief. Met uw aanvullingen maken wij de volgende stap in het ontwerp tot het ontwerp definitief is.

Voorbeelden nieuwe inrichting

Voor de nieuwe inrichting ziet u hieronder voorbeelden van verschillende onderwerpen en mogelijkheden waar we rekening mee houden. Het zijn slechts voorbeelden ter inspiratie.

Veranderend klimaat

Onder de grond leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Hier wordt het regenwater apart gehouden van het vuilwater. Dit helpt mee om het regenwater beter af te voeren. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien. Boven de grond zijn er nog meer mogelijkheden om rekening te houden met de verandering van het klimaat.

Vermindering hittestress

De temperaturen lopen steeds hoger op. In open en betegelde ruimten wordt het nog warmer. Maatregelen om dit terug te dringen zijn bijvoorbeeld: meer groen en minder tegels of beton. Meer bomen zorgen voor meer schaduw en verdamping.

Groenvakken

Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Ze zorgen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. Zorgvuldig gekozen beplanting in deze groenvakken zorgt voor meer variatie in planten. En dat is weer goed voor de bijen, vlinders, vogels en andere dieren.

Bomen

Het plaatsen van (meer) bomen werkt verkoelend. Het zorgt voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat bij uw woning, als op grotere oppervlakten zoals parkeerplaatsen. We kunnen de bomen ook in de grotere groenvakken plaatsen. Ze hebben dan meer ruimte om te groeien. Ook bomen vangen CO2 en een deel van het regenwater op. Zo wordt het regenwater meer geleidelijk opgevangen en afgevoerd.

Logo Groen Blauw DordrechtMeer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen.

Verkeer en parkeren

Bij dit onderwerp kunt u denken aan maatregelen die de snelheid remmen, zoals drempels of versmallingen. Of aan meer of minder parkeerplaatsen. Hebt u hier ideeën over? We horen het graag. Als voorbereiding voert de gemeente ook een verkeerstelling uit om te kijken hoe veel en hoe hard er wordt gereden op de Dubbeldamseweg Noord.

Planning

We verwachten te starten met de aanleg van het nieuwe riool in september 2022. In het najaar van 2023 richten we de straat opnieuw in. Na graafwerkzaamheden laten we de bodem met een tijdelijke bestrating altijd een jaar inklinken. Dit doen we om verzakkingen in de nieuwe bestrating te voorkomen. Meer informatie over de fasering van de werkzaamheden delen we tijdens de informatiebijeenkomst.

Vragen en informatie

Voor vragen over de kabel- en leidingwerkzaamheden van Stedin en Evides kijkt u in de BouwApp. Of kijk in de brief die u van de aannemer heeft gekregen. Voor vragen over werkzaamheden rondom het Oranjepark kijkt u op de webpagina Oranjepark.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het riool of de inrichting? Of wilt u punten voor de informatiebijeenkomst onder de aandacht brengen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Hubers. Doe dit via e-mail of via het telefoonnummer 14078.