Stand van zaken

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het bestemmingsplan voor Oudland vastgesteld. De werkzaamheden voor het voorbelasten zijn gestart. De gunning aan een ontwikkelaar voor de woningbouw is gepland in april 2023.

Na het vaststellen van het bestemmingsplan zijn de plannen uitgewerkt in een zogeheten bouwenvelop. Hierin staan, aanvullend op het bestemmingsplan, alle voorwaarden waar de ontwikkelende partijen rekening mee moeten houden bij het maken van plannen voor de nieuwe wijk. 

Commerciële woningbouw

Eind oktober startte de aanbesteding van de commerciële woningbouw op de bouwvelden 1 en 2 (zie tekening). De aanbestedingsprocedure met selectie en gunning omvat de keuze voor een ontwikkelaar en een passend ontwerp van een woningbouwplan. De definitieve gunning is gepland in april 2023.

Planning woningbouw Oudland op kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale woningbouw

De gemeente wil de ontwikkeling van 25 sociale woningen op bouwveld 3 gunnen aan de Woonstichting Trivire. De plannen zullen parallel aan die van de commerciële ontwikkeling worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Voorbelasting

De bodem van het gebied waar de woningen komen is niet zonder meer geschikt om erop te bouwen. De woningen worden onderheid. Ook moeten we voorbelasting aanbrengen. Dit is nodig om te voorkomen dat de openbare ruimte en de verhardingen de komende jaren extreem verzakken. Het voorbelasten gebeurt voor we de huizen bouwen en de openbare ruimte aanleggen. Aannemer Timmer Verzijl BV uit Zwijndrecht voert het werk uit. Van januari tot mei 2023 brengt de aannemer zandpakketten aan op het terrein. Deze zandpakketten blijven tot eind 2023 liggen.

De nutsbedrijven hebben vooruitlopend een aantal kabels en leidingen weggehaald of verplaatst.

Er verandert ook iets in het gebruik van het parkeerterrein als het werk is gestart. Het terrein is dan alleen nog te gebruiken voor activiteiten die te maken hebben met de ontwikkeling van Oudland. Parkeren is niet meer mogelijk. Ook aan het gebruik van het terrein voor de kermis en als de standplaats van het bevolkingsonderzoek komt een eind.

De werkzaamheden kunnen hinder geven voor de buurt. De Visserstuin en TTVD blijven bereikbaar. Voor het parkeren van TTVD wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd bij het verenigingsgebouw. Deze parkeerplaatsen zijn bereikbaar via betonrijplaten vanaf de toegang van het huidige parkeerterrein.

Inrichting openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte gebeurt pas als de woningen zijn gebouwd. Het ontwerp van de openbare ruimte stemmen we in 2023 af op het woningbouwontwerp. De gemeente wil behalve de omwonenden bijvoorbeeld ook de Bomenridders betrekken bij de uitwerking van deze plannen.  

Planning

De planning gaat grofweg uit van:

  • 2023 voorbelasten projectgebied, gunning aan ontwikkelende partijen, uitwerken bouwplannen en aanvraag omgevingsvergunning
  • 2024 levering bouwrijpe grond en start bouw
  • 2025 oplevering woningen en aanleg openbare ruimte

Kijk voor alle informatie over het project op www.dordrecht.nl/oudland