Stand van zaken

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het bestemmingsplan voor Oudland vastgesteld. De plannen worden uitgewerkt in een zogeheten bouwenvelop. Hierin staan alle voorwaarden waar de ontwikkelende partijen rekening mee moeten houden bij het maken van plannen voor de nieuwe wijk. 

Bekijk het bestemmingplan voor Oudland.

Hoe nu verder?

De gemeente bereidt nu eerst de aanbesteding, de gunning en verkoop voor. Daarna kan een ontwikkelende partij de woningen bouwen. De gemeente is met Stichting Trivire in in overleg over de bouw van de social huurowningen. 

De plannen worden uitgewerkt in een zgn. bouwenvelop. Hierin staan alle voorwaarden waarmee de ontwikkelende partijen rekening moeten houden bij het maken van plannen voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. De plannen moeten passen binnen het bestemmingsplan. 

De uitgewerkte plannen voor de openbare ruimte delen delen we in een later stadium met belanghebbenden. Het schetsontwerp kan pas verder worden uitgewerkt wanneer meer bekend is over de geplande woningbouwplannen die we samen met een ontwikkelaar en woningbouwcorporaties opstellen. Zoals toegezegd kunnen omwonenden hierover meedenken. De informatieavond daarvoor maken via de website en een mailing bekend.