Ruimhartig armoedebeleid werpt vruchten af

Op initiatief van de gemeenteraad is in 2023 extra geld vrijgemaakt voor armoedebestrijding. De minima-effectrapportage laat zien dat dit positief heeft gewerkt. Met name door uitbreiding van het persoonlijk minimabudget (PMB) kunnen huishoudens die dit het hardst nodig hebben in Dordrecht rondkomen. De rapportage toont ook aan dat huishoudens met een minimuminkomen kwetsbaar blijven. Daarom blijft het nodig om inwoners financieel te ondersteunen en te adviseren over geldzaken en (voorkomen van) schulden.

Vooruitgang

Het onderzoek laat zien dat alle onderzochte huishoudtypen er op vooruit zijn gegaan. Voor gezinnen met oudere kinderen is de bestedingsruimte het laagst. Mensen met een bijstandsuitkering blijven financieel  kwetsbaar. Na aftrek van alle kosten, houden zij slechts 8 tot 44 euro per maand over van deze landelijk vastgestelde uitkering. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) maakt voor hen het verschil. Gezinnen met kinderen hebben veel baat bij de Dordtpas.

Hulp beschikbaar

Met het programma ‘Samen tegen armoede’ blijven we investeren in het bieden van financiële ondersteuning en hulp bij schulden en geldzaken. En het ondersteunen van werkende inwoners met een laag inkomen. Ook het bestrijden en voorkomen van kinderarmoede is een prioriteit voor dit college. De aanpak en campagne ‘Geldpraatje’ roept  inwoners met geldzorgen op om hulp te zoeken. Zij kunnen hiervoor onder andere aankloppen bij de organisaties in de stad die het Geldpraatje-label voeren. De adressen van deze organisaties zijn te vinden op www.geldpraatje.nl.

Kritische kanttekening

De MER is uitgevoerd op basis van lokaal en landelijk beleid en de koopkrachtcijfers van het eerste kwartaal van 2024. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het onderzoek is gebaseerd op drie aannames: mensen kunnen goed met geld omgaan, vragen alle voor hen mogelijke inkomensondersteuning aan en hebben niet of nauwelijks te maken met persoonlijke, onvermijdbare uitgaven.