Preventief fouilleren tegen wapengeweld

Dordrecht gaat door met preventief fouilleren. Burgemeester Kolff zet dit middel in om het wapengeweld in de stad terug te dringen.

In zes gebieden kan de politie tot 1 november mensen fouilleren en voertuigen controleren, zonder een concrete verdenking.

Succes

In 2023 is preventief fouilleren met succes ingezet in zes wijken. Het ging toen om Centrum, Krispijn, Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg. De politie gaf aan dat in deze gebieden regelmatig incidenten met wapens waren, of het risico daarop groot was. De politie nam in 2023 in totaal 36 wapens in beslag. Daarmee blijkt het een goede maatregel om wapens van de straat te krijgen en de veiligheid te vergroten.

Nieuwe gebieden

Op1 mei 2024 heeft de burgemeester opnieuw de gebieden aangewezen waar wapens in omloop zijn en gevaar dreigt voor de veiligheid. De maatregel is verlengd voor Centrum, Krispijn, Reeland en Crabbehof. Wielwijk en Nieuw-Krispijn zijn nieuwe veiligheidsrisicogebieden. In een deel van Stadspolders en Sterrenburg is de maatregel stopgezet om die niet meer nodig is. Op 1 november 2024 kijkt de gemeente of de maatregel het gewenste resultaat heeft.