Dordtse handhavers nog vaker zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijken

Samen met inwoners willen wij de stad Dordrecht veilig en leefbaar houden. Handhavers spelen hierin een belangrijke rol. Zij controleren vergunningen, onderzoeken illegale dumpingen en pakken (jeugd)overlast aan. Onze handhavers dragen op die manier bij aan een veilige, schone en gezonde gemeente.

De komende jaren vinden de collega's van team Handhaving deze dingen extra belangrijk:
1.    Ze gaan meer de wijken in om zo zichtbaar en aanspreekbaar te zijn;
2.    De handhavers richten zich vooral op afval, veiligheid & leefbaarheid, overlast en verkeer; 
3.    Ze letten op parkeren, jeugd- en zorgoverlast en voeren controles uit op ondermijning.

“We willen een stad zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Onze handhavers spelen daar een belangrijke rol bij. Zij zorgen ervoor dat de regels nageleefd worden en zijn geïnteresseerd in hoe jij je buurt ervaart. Dus maak vooral dat praatje met ze, uit je zorgen of stel je vragen aan hen,” aldus wethouder Marc Merx.

Zichtbaar en aanspreekbaar

De Dordtse handhavers gaan vooral lopend of fietsend de straat op, zodat ze zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De wijkhandhavers moeten bekenden worden in de wijk. Ze werken samen met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals. Ook is een speciale jeugdBOA aan de slag gegaan in Dordt-west. 
Iedere wijk heeft minstens twee handhavers. Zij werken langere tijd in dezelfde wijk, zodat het bekende gezichten worden, die je makkelijker en sneller aanspreekt. 

Extra budget

In totaal werken er 69 handhavers in Dordrecht. Hiervan zijn er inmiddels 46 in vaste dienst bij de gemeente. Dit aantal willen we graag uitbreiden. 

Het college heeft in het Politiek Akkoord 1,75 miljoen euro extra gereserveerd voor de ontwikkeling en uitbreiding van handhaving. Daarbij kijken we ook hoe er slimmer en doelgerichter gewerkt kan worden. Het is aan de raad om dit geld ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.