Een nieuwe groeiagenda

De 7 Drechtsteden-gemeenten hebben een nieuwe Groeiagenda. Het is een handreiking naar onderwijs en ondernemers om samen te werken aan een sterke regio. Waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is.

De gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Dordrecht bouwen samen aan een sterke regio. De Groeiagenda richt zich op een gezonde, groene en veilige leefomgeving, financiële stabiliteit, sociale verbondenheid en kansen voor iedereen.

In de nieuwe Groeiagenda staan de volgende doelen van de Drechtsteden-gemeenten:

             Een innovatieve en concurrerende topregio
             Beter passende woningen en banen
             Gezonde, groene en veilige leefomgeving
             Duurzaamheid en bereikbaarheid als basis.

Om deze doelen te halen, is het nodig om samen aan de slag te gaan. We zetten dan ook in op een stevigere samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Dit doen we onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden.

Wil je meer weten over de doelen van de 7 Drechtstedengemeenten? Download de Groeiagenda 2023 (pdf, 27 MB).