Hoe willen we onze bomen de komende 10 jaar onderhouden?

Dat staat in het Bomenprogramma 2023-2033. Hierin beschrijven we hoe we de bomen onderhouden en wat onze ambitie is op het gebied van bomen.

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor de periode tot 2026 om de bomen te onderhouden zoals we dat nu doen. We voeren het onderhoud uit op de meest efficiënte manier. Met het huidige onderhoud en beheer doen we voldoende om onze gezonde bomen oud te laten worden.

Zieke bomen eerder gekapt

We blijven de bomen onderhouden zoals we nu doen. Dit heeft wel een keerzijde. We kappen eerder zieke bomen. Bij essentaksterfte snoeien we geen bomen, maar we gaan gelijk rooien en vervangen. Met extra geld kunnen we meer onderzoek doen, om groeiplaatsen van bomen te verbeteren en zieke bomen langer te behouden door ze te snoeien.

Hoe kan het beter?

In het Bomenprogramma beschrijven we hoe het nog beter zou kunnen. Daar zouden we in de toekomst naartoe willen groeien. Dit vraagt om meer middelen en dit hebben we op dit moment niet.
Wel nemen we bij herinrichtingsprojecten en groot onderhoud meer mogelijkheden voor vergroening. Daarmee zetten we ook de komende paar jaar wel degelijk stappen in de verbetering van biodiversiteit, klimaat, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze stad.

Kappen van bomen

Een belangrijk punt zijn de afspraken rondom het kappen van bomen. We geven geen kapvergunning uit, tenzij er duidelijke redenen zijn om dat wel te doen. Dordrecht streeft naar een toename van het kroonvolume in de stad. Dat betekent dat het totale volume aan bladgroen stap voor stap groter moet worden.

Dordrecht is een groene gemeente met veel bomen. We zorgen voor  50.000 laan- en straatbomen. Ook hebben we veel bomen op sport- en begraafplaatsen. We hebben daarnaast 10.000 bomen in bossen en struikgewassen in beheer.