Gezamenlijke reactie van de vier gemeenten

We begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn van de uitzending van Zembla over DuPont/Chemours. Het is voor iedereen confronterend om te zien. Wij vinden dat inwoners en anderen niet geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.

Wij houden het bedrijf DuPont/Chemours aansprakelijk voor de vervuiling. We hebben een rechtszaak aangespannen om die aansprakelijkheid vast te stellen. Wij hebben in die rechtszaak naar voren gebracht dat de bedrijven zelf al veel eerder op de hoogte waren van de gevaren van PFAS. Wij voelen ons daarin gesterkt door deze uitzending van Zembla.

Deze rechtszaak is erg belangrijk voor ons als gemeenten en voor onze inwoners. We wachten met vertrouwen op de uitspraak van de rechter. De uitspraak is op 27 september. Daarnaast blijven wij ons hard maken voor ‘0 uit de pijp’ en een verbod op dit soort stoffen.