Doorbouwen aan een sterke en groene stad

De gemeente blijft investeren in de toekomst van Dordrecht en Dordtenaren, ondanks stijgende kosten en hoge inflatie. Investeren in nieuwe woningen, in het tegengaan van armoede, in de banen van de toekomst, in schone energie en energiebesparing en in veiligheid. Dit om de stad (financieel) sterker te maken. En dat is nodig. Dat blijkt uit de Kadernota 2024 die het college aan de gemeenteraad voorlegt. Het financiële beeld voor de komende jaren is namelijk aan het veranderen. Dat vraagt om scherpe keuzes.

Ook de gemeente heeft door de stijgende rente en de hoge inflatie te maken met flink hogere loon- en materiaalkosten. Toch blijft het college doorbouwen aan een sterke en groene stad. Hiervoor is in de Investeringsagenda 2030 en bij het politiek akkoord geld opzij gezet. Dit investeert de gemeente in belangrijke projecten die de stad en inwoners op lange termijn sterker maken.

Zoals de Spoorzone, waar veel nieuwe woningen komen. Of het Stadspark, wat natuur in de stad aan elkaar verbindt. Ook gaat het college door met investeren in onderwijs, energie opwekken en besparen, het tegengaan van armoede en een veilige, leefbare stad.  

Investeren is nodig

Het college geeft prioriteit aan de ambities van de gemeenteraad. Want de investeringen beginnen hun vruchten af te werpen. Zo stijgt het aantal bedrijven in Dordrecht. Ook het inwonersaantal groeit. Dat betekent meer inkomsten voor de stad.

En dat is hard nodig. Want het financiële beeld verandert. De gemeente ontvangt de volgende jaren veel minder geld van het Rijk. Daar hebben alle gemeenten in Nederland mee te maken. Tegelijk zijn er flinke investeringen nodig in groot onderhoud van voorzieningen, zoals het Energiehuis. Dat zet het gemeentelijke huishoudboekje flink onder druk.

Dit vraagt om scherpe keuzes. Waaraan geeft de gemeente het geld uit? Welke gevolgen hebben die keuzes voor de stad? Het college gaat hier samen met de raad mee aan de slag. Voor 2024 volgt het college het inflatiemodel en stijgen de lokale lasten met 7,4%.

Hijskranen

In Dordrecht zijn volop hijskranen te zien. Het volgende jaar is dat niet anders. Door de hogere rente en stijgend personeels- en bouwkosten gaan bouwprojecten soms minder snel dan gehoopt. De bouw van woningen wil het college beslist doorzetten. Het afgelopen jaar zijn er al honderden gebouwd. Daar komen nog veel betaalbare woningen bij: zoals in de Colijnstraat, Frank van der Goesstraat en de Charlotte de Bourbonstraat en omgeving. 


In 2024 starten we met het opknappen van Wantij-West met meer groen, een wandelrondje en een waterplein met stadsstrand. We trekken ook extra geld uit voor cultuur en evenementen en Kunstmin krijgt een nieuwe klimaatinstallatie. In 2024 volgen ook de eerste verkeersmaatregelen op de Burgemeester de Raadtsingel. Dit om de ontwikkeling van de Spuiboulevard mogelijk te maken.

Verder komen er meer aanlegsteigers in en rond de stad. Ook wil het college de mogelijkheden voor wandelen, fietsen en varen in de Biesbosch verbeteren. Daarnaast start de renovatie van de sporthallen van Oranje Wit. Zo blijven we stap voor stap doorbouwen aan de toekomst van de stad.

Gemeenteraad

Het college legt de Kadernota 2024 voor aan de gemeenteraad. Die neemt daar op 4 juli een besluit over. De Kadernota is hier te vinden.