Noorderhoofd mooi rustpunt en start wandelrondje Wantij-West

De werkzaamheden op het Noorderhoofd aan de voet van de Prins Clausburg zijn klaar. De gemeente Dordrecht zet daarmee een belangrijke stap in de vergroening van het gebied. Het is ook een schakel in de ontwikkeling van het wandelrondje Wantij-West.

Het Noorderhoofd is nu voor fietsers en wandelaars dé entree tot de Dordtse binnenstad vanaf de Prins Clausbrug. Het (snel)fietspad over de brug is aangepast. Net als de aanlanding op het Noorderhoofd. De definitieve bestrating van natuursteen en de brede plantenbakken met gevarieerd groen op het plein nodigen uit om even te gaan zitten. Je kunt er genieten van het uitzicht over het Wantij en de Beneden Merwede.

Rondje Wantij

Met het afronden van de werkzaamheden Noorderhoofd is een nieuwe schakel klaar van het wandelrondje rond het Wantij. Dit rondje Wantij krijgt langzaam maar zeker vorm.

Wandelboulevard

Een ander onderdeel van het Ontwikkelplan Wantij-West is om de aantrekkelijkheid van het rondje Wantij bij de Korte en Lange Wantijkade te vergroten met een wandelboulevard. Ook aan de noordoever van het Wantij komt een wandelroute vlakbij het water. Zo kun je straks wandelen op de toekomstige aanvaarbeveiliging voor de nieuwbouwappartementen.
De laatste schakel van het rondje Wantij op Stadswerven-Zuid is bij het 50 kV schakelstation. Dat zit vlakbij de Prins Hendrikbrug. Over een paar jaar trekken we de openbare wandelroute daar door.

Waterplein

Ook op Stadswerven-Noord wordt de doorlopende route meer en meer zichtbaar. Dat gebeurt wanneer de definitieve buitenruimte wordt aangelegd op de nieuwe kades. En op het toekomstige 'waterplein' bij de Prins Clausbrug.