Klacht over huurwoning geven

De eigenaar van de woning of woonwagen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw of bouwwerk. Voor woningen en woonwagens gelden minimale eisen van woonkwaliteit. Deze gaan over:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • geschikt om te gebruiken
  • energiezuinig

Bij achterstallig (te lang uitgesteld) onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

Woningklacht indienen

U meldt de gebreken aan de huurwoning of huurwoonwagen eerst aan de eigenaar van de woning of woonwagen. Als de eigenaar de gebreken niet op tijd oplost, kunt u een woningklacht gratis opsturen naar: 

Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Afhandeling

Als u een klacht indient, bekijkt de gemeente de gebreken en het achterstallig onderhoud aan de woning. Is het achterstallig onderhoud in strijdt met het Bouwbesluit? Dam schrijft de gemeente de eigenaar aan om dit op te lossen.

De afhandeling hangt af van wat de gebreken zijn en of de eigenaar deze zelf wil (laten) herstellen. Voor de afhandeling staat geen wettelijke termijn.

Meer informatie

Kijk op Wat speelt er in uw buurt

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in, wij geven binnen 5 werkdagen antwoord. 

Wetgeving
  • Bouwbesluit: maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe woningen en woonwagens.
  • Woningwet: bepaalt aan welke kwaliteiten een woning moet voldoen.