Politiek akkoord 2022 – 2026: Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht!

Dordrecht. Een stad met een rijke historie. En een prachtige toekomst. Onder het motto 'Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht' werkt het nieuwe college de komende vier jaar aan die toekomst.

Bouwen aan een sterke en veilige stad, waar iedereen gelijke kansen heeft en duurzaamheid vanzelfsprekend is. Een levendige stad die groeit. En bloeit, omdat groen er de ruimte krijgt. Waar mensen sneller een passende woning kunnen vinden en prettig wonen en werken. Waar bedrijven zich graag vestigen. Dáár gaat het nieuwe college voor. Hoe? Op deze pagina's leest u meer hierover.

In het politiek akkoord 2022-2026 staan onze plannen voor de komende vier jaar. Die plannen gaan we samen met de raad en met de stad uitwerken en uitvoeren. Want de toekomst van Dordrecht is een zaak van ons allemaal. Samen bouwen we aan de toekomst van onze stad. Met elkaar maken we Dordrecht sterker en groener. 

Waar zetten we de komende jaren op in? Onze aanpak bestaat uit vijf focuspunten

Meer betaalbare woningen

Duurzame en groene stad

Tegel afbeelding_meer betaalbare woningen_300 bij 200 versie 2 Tegel afbeelding_duurzame en groene stad_300 bij 200
Dordrecht is een geweldige stad om te wonen. Maar de huizenmarkt zit op slot. Lees meer. We gaan voor een groene stad met veel verschillende planten en dieren. Daarvoor verbinden we het groen tussen de wijken. Lees meer.

Bestaanszekerheid en gelijke kansen

Economische groei en een gezonde arbeidsmarkt

Twee mannen bij ene marktkraam Twee dames kijken samen op een laptop
In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wat je achtergrond ook is. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt dat. Lees meer. In Dordrecht kun je niet alleen fijn wonen, maar ook werken. Bedrijven vestigen zich graag in onze stad als er goede bedrijfslocaties en vakbekwame medewerkers zijn. Lees meer.

Veilige, leefbare en levendige stad

Investeren in de toekomst

Mensen op het terras Mensen in een kano
Dordrecht bruist van het leven. Er is voor iedereen iets te doen, dankzij talloze evenementen, actieve horeca en prachtige musea. Lees meer. We gaan zorgvuldig om met belastinggeld. Onze lasten blijven in vergelijking met andere gemeenten laag. Lees meer.