Meer betaalbare woningen

Dordrecht is een geweldige stad om te wonen. Maar het is in Dordrecht moeilijk een nieuwe woning te vinden. Daarom bouwen we de volgende 4 jaar 4.000 nieuwe huizen. Woningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Voor Dordtenaren én voor mensen die in onze stad willen komen wonen. We bouwen voor iedereen, maar de nadruk ligt op betaalbare huizen. 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale woningen.

We bouwen binnen de grenzen van de stad. De polders blijven groen. In de stad gaan we goed om met de ruimte om te bouwen. Alles volbouwen kan niet, de woonomgeving moet ook prettig zijn. Daarom gaan we daar slim mee om. Bijvoorbeeld door soms hoger te bouwen en wonen en werken te combineren.

Alles lezen over dit en de andere focuspunten? Bekijk het hele Politiek Akkoord 2022-2026 (pdf, 4 mB) .

Wat gaan we in 2023 doen?

In het politiek akkoord hebben we afgesproken dat we een inhaalslag moeten maken met de bouw van betaalbare woningen. Daarmee willen we:

  • jongeren aan onze stad binden en Dordtse starters en studenten een goede kans geven;
  • zorgen dat inwoners met een lager tot modaal salaris in een fijn huis kunnen wonen;
  • Dordtse gezinnen die toe zijn aan een grotere woning, in Dordrecht laten doorstromen;
  • ouderen in onze stad een passende woning bieden.

Volop gebouwd

Die woningen staan er natuurlijk niet meteen. Maar we zorgen wel dat er genoeg plannen zijn om de volgende jaren 4.000 nieuwe woningen te bouwen. 1200 hiervan moeten sociale huurwoningen worden. Daarvoor zijn al veel concrete plannen. Zo komen er bijvoorbeeld 500 in de Poelwijckstraat/Oudelandstraat, op het Leerpark 2F en in de Van Kinsbergenstraat. En 300 in Thureborgh, vlakbij het station.

Ook de bouw van meer betaalbare huur- en koopwoningen komt terug in de plannen. Er komen bijvoorbeeld 300 woningen aan de nieuwe Spuiboulevard. Hiervoor start het werk in 2023. En ook op het Maasterras in de Spoorzone komen straks honderden betaalbare woningen in een groene wijk.