Duurzame en groene stad

We gaan voor een groene stad met veel verschillende planten en dieren. Daarvoor verbinden we het groen tussen de wijken.

Zo ontstaat een stadspark voor alle Dordtenaren. We willen nog meer mensen laten genieten van de natuur en het water in onze stad, bijvoorbeeld door een stadsstrand in het Wantij. Met een extra investering worden ook de Dordtse schoolpleinen groener.

We maken nog sneller de omslag naar schone energie. Dat begint met het besparen van energie. Zowel huurders als eigenaren van woningen helpen we daarbij, samen met corporaties en energiecoaches. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om energiemaatregelen te nemen. We steunen bedrijven die over willen stappen op schone energie. En we kijken naar onszelf: onze eigen gebouwen maken we duurzamer.

Abeelding bij focuspunt duurzame en groene stad

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles lezen over dit en de andere focuspunten? Bekijk het hele Politiek Akkoord 2022-2026.

Wat gaan we in 2023 doen? Dit staat er in de begroting:

De energierekening is voor veel inwoners hoger dan ooit. Vanuit het Rijk komt hiervoor een financiële tegemoetkoming. Wij komen een deel van onze inwoners tegemoet via energietoeslagen en geven ieder huishouden een tegemoetkoming van 75 euro. Maar het is niet genoeg. De energiecrisis drukt iedereen met de neus op de feiten dat we zuiniger met energie moeten omgaan

Energiebesparing

We pakken energiearmoede gericht aan. We doen dat met aanpakken die passen bij de wijk. Energiehulpen stimuleren energiezuinig gedrag en helpen inwoners om hun woning energiezuiniger te maken. We maken afspraken met de woningcorporaties om woningen met een E, F of G-label duurzamer te maken. We versnellen de verdere uitbreiding en verduurzaming van het warmtenet. Op zoveel mogelijk daken in Dordrecht moeten zonnepanelen liggen. Daar helpen we bij met ons Zon-offensief. En ook de gebouwen van de gemeente moeten energiezuiniger. In 2023 start daarvoor een grote aanpak.

Groenblauw

We gaan in 2023 verder met het Groenblauwprogramma. Het doel? Groen vanaf de voordeur tot aan de Biesbosch. Het Stadspark Dordrecht is daar een onderdeel van. Met het Stadspark verbinden we het groen in de stad, van het buitengebied tot de Binnenstad. In het centrum starten we met het project Vergroening Binnenstad. Daarin brengen we in kaart welke plekken met veel steen we groener kunnen maken. We maken ook een plan om onze bomen beter te beheren. En we onderzoeken of het mogelijk is om voor elke nieuwgeboren Dordtenaar een boom te planten. In 2023 maken we een plan hiervoor en worden de eerste resultaten zichtbaar.

We maken ook een startnotitie voor een voedselvisie, zodat onze voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam is. We willen ook meer zelfredzaam zijn op het gebied van voedsel.