Economische groei en een gezonde arbeidsmarkt

In Dordrecht kun je niet alleen fijn wonen, maar ook werken. Bedrijven vestigen zich graag in onze stad als er goede bedrijfslocaties en vakbekwame medewerkers zijn.

Opleidingen moeten dus goed aansluiten bij de vraag van werkgevers. De economie in Dordrecht vernieuwt en is gericht op de toekomst. Werken gebeurt niet alleen op bedrijfsterreinen. En ook steeds vaker vanuit huis of een flexibele werkplek. Daarom zoeken we binnen de stad naar slimme combinaties van wonen en werken, zeker in de buurt van stations en ov.

Lokale ondernemers geven kleur aan onze stad. We ondersteunen hen zo goed mogelijk, zodat Dordrecht in de top 5 van MKB-vriendelijke grote gemeenten komt. Rond het centrum pakken we de Grote Markt aan. Die moet de historische havens op een aantrekkelijke manier verbinden met het winkelgebied. Ook willen we het Otto Dickeplein en de Merwekade verbeteren.

Afbeelding bij focuspunt Economische groei en gezonde arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

 

 


Alles lezen over dit en de andere focuspunten? Bekijk het hele Politiek Akkoord 2022-2026.

Wat gaan we in 2023 doen? Dit staat er in de begroting:

In Dordrecht moet je niet alleen goed kunnen wonen, maar óók kunnen werken. Dat vraagt om gezonde, sterke bedrijven met voldoende en verschillende typen banen.

Opleidingen passend bij vraag bedrijfsleven

In 2023 zetten we verder in op samenwerking tussen en met werkgevers en onderwijs. Met subsidie vanuit het Rijk en de provincie stimuleren we bijvoorbeeld de uitbreiding van de Dordrecht Academy. Er komen vijf hbo-opleidingen bij, die passen bij de arbeidsmarkt in onze regio. Zo sluiten de opleidingen aan bij de vraag van bedrijven.

Met de opening van het Kopgebouw krijgt het hbo een eigen plek op het Leerpark. Ook gaan we verder met ‘BAAS over je eigen toekomst’. Samen met werkgevers laten we hiermee leerwerktrajecten en doorgroeikansen voor mbo-talenten ontstaan. Sinds de start van de coronacrisis zijn we actief bezig om te voorkomen dat kwetsbare schoolverlaters werkloos worden. Dat zetten we door in 2023.

Dienstverlening op maat

We willen de bedrijven voor de stad behouden en nieuwe bedrijven aantrekken. Daarom werken we onder andere aan het verbeteren aan onze dienstverlening aan ondernemers. We hebben daarbij extra aandacht voor grote opgaven waar ondernemers mee te maken hebben, zoals verduurzaming, digitalisering en personeelstekorten. Om beter advies op maat te kunnen geven, gaan we regelmatig met ondernemers in gesprek. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse MKB-dag. En we organiseren minimaal vier thema-tafels over actuele onderwerpen.