Bestaanszekerheid en gelijke kansen

In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wat je achtergrond ook is. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt dat.

We gaan door met de aanpak tegen armoede in onze stad. Door financiële of andere problemen vroeg te signaleren en oplossingen op maat te bieden helpen we kwetsbare inwoners. Er is zorg dichtbij voor wie dat nodig heeft. We reserveren geld om regelingen voor inwoners met een minimuminkomen te verruimen. En we zien kansen om nog meer mensen te begeleiden naar passend werk.

Dordtse kinderen en jongeren verdienen een glansrijke toekomst. Ook in het onderwijs krijgt iedereen gelijke kansen. Daar investeren we in. We willen dat je in Dordt kunt doorleren, op mbo en hbo én wo. Ook willen we dat meer leerlingen kennis maken met kunst, muziek en dans.

Oudere Dordtenaren zijn graag zo lang mogelijk fit en zelfstandig. Een goede woonomgeving helpt daarbij. We werken aan een veilige, seniorvriendelijke stad met passende woonvormen.
Bewegen en sporten is leuk én gezond. Onze stad nodigt daartoe uit. Bijvoorbeeld met sportpleintjes, wandel- en fietspaden en fitnessapparaten in het park. We maken extra geld vrij voor sport. Met een Dordtpas willen we nog meer kinderen laten sporten.

Afbeelding bij focuspunt Bestaanszekerheid en gelijke kansen

 

 

 

 

 

 


 

Alles lezen over dit en de andere focuspunten? Bekijk het hele Politiek Akkoord 2022-2026.

Wat gaan we in 2023 doen? Dit staat er in de begroting:

Er komt een nieuwe regeling voor het OV in onze stad. Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en een laag inkomen hebben, mogen gratis met het Dordtse OV reizen. Dordtenaren met een minimum inkomen krijgen korting. We gaan financiële of andere problemen vroeg opsporen en oplossingen op maat bieden om kwetsbare inwoners te helpen. Door bijvoorbeeld regelingen te treffen voor meer inwoners met een minimuminkomen. Deze en andere regelingen voor kwetsbare inwoners kunnen we betalen door in 2023 één miljoen euro extra in ons armoedebeleid te stoppen.

Onderwijs

Om de Dordtse jeugd een glansrijke toekomst te bieden, investeren we in onderwijs dat gelijke kansen biedt voor ieder kind. Daarnaast zetten we de Dordtpas in: die moet meer leerlingen kennis laten maken met kunst, muziek, dans en sport. Bij dat laatste hoort ook, dat elke basisschoolleerling een zwemdiploma kan behalen.

Inclusief

Een ander belangrijk punt uit de begroting is onze wens om samen met organisaties en instellingen in de stad aan de slag te gaan met een inclusieve samenleving. Dordrecht moet een fijne en veilige plek zijn om te wonen, leven en werken voor iedereen. Waar je geboren bent, wat je gender is of je wel of niet een beperking hebt mag nooit een verschil maken om mee te kunnen doen in onze maatschappij.