Bestaanszekerheid en gelijke kansen

In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wat je achtergrond ook is. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt dat.

We gaan door met de aanpak tegen armoede in onze stad. Door financiële of andere problemen vroeg te signaleren en oplossingen op maat te bieden helpen we kwetsbare inwoners. Er is zorg dichtbij voor wie dat nodig heeft. We reserveren geld om regelingen voor inwoners met een minimuminkomen te verruimen. En we zien kansen om nog meer mensen te begeleiden naar passend werk.

Dordtse kinderen en jongeren verdienen een glansrijke toekomst. Ook in het onderwijs krijgt iedereen gelijke kansen. Daar investeren we in. We willen dat je in Dordt kunt doorleren, op mbo en hbo én wo. Ook willen we dat meer leerlingen kennis maken met kunst, muziek en dans.

Oudere Dordtenaren zijn graag zo lang mogelijk fit en zelfstandig. Een goede woonomgeving helpt daarbij. We werken aan een veilige, seniorvriendelijke stad met passende woonvormen.
Bewegen en sporten is leuk én gezond. Onze stad nodigt daartoe uit. Bijvoorbeeld met sportpleintjes, wandel- en fietspaden en fitnessapparaten in het park. We maken extra geld vrij voor sport. Met een Dordtpas willen we nog meer kinderen laten sporten.

Afbeelding bij focuspunt Bestaanszekerheid en gelijke kansen

 

 

 

 

 

 


 

Alles lezen over dit en de andere focuspunten? Bekijk het hele Politiek Akkoord 2022-2026.