Nevenfuncties Peter Heijkoop

Bestuurlijk

Organisatie Functie Bezoldigd Sinds
  • Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Voorzitter DB en AB Nee 2022
  • Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Voorzitter DB en AB Nee 2016
  • VNG Bestuur
Lid Nee 2018
  • VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
Voorzitter Nee 2018
  • Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Lid DB Nee 2016
  • Hogeschool InHolland, Raad van Advies
Lid Nee 2016
  • Arbeidsmarktregio Drechtsteden
Voorzitter AB Nee 2016
  • Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
Voorzitter DB en AB Nee 2022
  • Bank Nederlandse Gemeenten
Gevolmachtigd aandeelhouder Nee 2022