7e herziening Schil, locatie Crownpoint

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt aan de Spuiboulevard 314.

Op de locatie Crownpoint wordt de herontwikkeling van woningbouw met voorzieningen toegestaan. Er ligt nu een plan voor circa 158 woningen dat voldoet aan het stedenbouwkundig raamwerk. Voor deze veranderingen passen wij het bestemmingsplan aan. Naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast en wordt het opnieuw vastgesteld. 

Mogelijkheid beroep

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 12 maart 2024 vastgesteld. U kunt dit bestemmingsplan vanaf 21 maart t/m 2 mei 2024 op 2 manieren bekijken:

•    Op www.ruimtelijkeplannen.nl 
U kiest voor NL.IMRO.0505.BP186Herzspui314-3002

•    In de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De tijden waarop u welkom bent zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan met bijlagen ligt voor zes weken ter inzage. 

Wilt u beroep indienen? U stuurt dan vóór 10 februari 2022 een brief naar:

Raad van State, 
postbus 20019 
2500 EA Den Haag
 

Digitale versie

Volgens de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. De gemeente heeft dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden. Het is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP186Herzspui314-3002). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.