Zuidrand van Dubbeldam

Ligging en inhoud

Het plangebied wordt begrensd door de Oudendijk en Zuidendijk, het Laantje van Middenhoeve en de Meeuwenseweg, de Zeedijk, de Schenkeldijk en de achterzijde van de percelen Stevensweg-oostzijde. Het gebied betreft het niet uitgevoerde plan voor golf en wonen, bekend als Belthure Park. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voornamelijk in een agrarische bestemming.

kaartje ligging Zuidrand van Dubbeldam

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 februari 2018 en met ingang van 17 april 2018 in werking getreden. Door ingestelde beroepen is het besluit nog niet onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit