Smitsweg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door: N3, Smitsweg, Wieldrechtse Zeedijk, spoorlijn Dordrecht-Breda. In het plan wordt de bouw van een nieuw woongebied met maximaal 675 woningen mogelijk gemaakt.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 15 december 2009 en met ingang van 4 februari 2010 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan. Het gaat om:

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsbesluit