Smitsweg

Ligging en inhoud

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het zogenaamde middengebied in het plan Smitsweg/Wilgenwende en is met name gericht op de bouw van woningen en de aanleg van en een groen/waterpartij. De bouw en de aanleg zijn reeds mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan 'Smitsweg'.

kaartje ligging Smitsweg

In werking getreden

Het op 25 augustus 2015 vastgestelde uitwerkingsplan “Smitsweg” is met ingang van 10 oktober 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit uitwerkingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel.14078.

Pdf-versie

U kunt het uitwerkingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

vaststellingsbesluit