Uitwerkingsplannen

Op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1b van de Wet ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten waarbij is bepaald dat burgemeester en wethouders het plan moeten uitwerken.

Er zijn uitwerkingsplannen opgesteld voor: