Reeland

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door het Wantij, de Rondweg (N3), de Dubbeldamseweg-Zuid, de Toulonselaan, de Oranjelaan.

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

kaartje ligging Reeland

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 26 november 2013 en doordat op 28 april 2014 verzoeken om voorlopige voorziening zijn afgewezen, met ingang van 29 april 2014 in werking getreden.

Op 11 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van ingestelde beroepen drie plandelen vernietigd:

  1. Artikel 8, lid 8.3 van de planregels, gericht op het houden van evenementen in het Wantijpark
  2. Artikel 12, lid 12.3 van de planregels, gericht op het kunnen vergroten van het stadion van FC Dordrecht
  3. bouwvlakken aan de oever van de Vlij. Dit betreft de percelen Tijpoort 30 t/m 45.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

2e herziening Reeland

1e herziening Reeland, locatie Bankastraat - Sperwerstraat

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding Reeland-oost

verbeelding Reeland-west

raadsvoorstel

raadsbesluit