2e herziening Reeland

Ligging en inhoud

Deze herziening van het bestemmingsplan Reeland heeft uitsluitend betrekking op een regeling van evenementen in het Wantijpark waarbij wordt verwezen naar de van toepassing zijn  beleidsregels en op het vergroten van de bouwvlakken op de percelen Tijpoort 30 t/m 45. De herziening is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2015.

kaartje ligging Reeland

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 8 september 2015 vastgesteld en met ingang van 31 oktober 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit