1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het oosten van Dordrecht en wordt globaal begrensd door:

  • In het noorden: het Wantij
  • In het oosten: de Loswalweg
  • In het zuiden: de Wantijdijk
  • In het westen: de recreatieve route

Het complex wordt gerestaureerd en er wordt een woning, horeca en een klein kantoor gerealiseerd. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening nodig.

Kaart ligging Loswalweg

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 29 oktober 2019 en met ingang van 3 maart 2020 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van de het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk www.ruimtelijkeplannen.nl voor de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

regels (pdf, 54 kB)

verbeelding (pdf, 101kB)

toelichting (pdf, 798 kB)

raadsbesluit (pdf, 601 kB)