Vraag en antwoord over initiatieven van en voor de stad

Op deze pagina kunt u de veelgestelde vragen en antwoorden over initiatieven van en voor de stad bekijken.

Initiatieven

Er zijn verschillende soorten initiatieven mogelijk. De onderstaande vragen gaan over de soorten initiatieven.

 • Ik wil een geveltuintje maken, waar vind ik informatie?

  Woont u in de stad en zou u uw huis en straat willen opfleuren, maar u heeft geen voortuin? Denk dan aan de mogelijkheid van een geveltuintje. Wij komen het gratis voor je aanleggen. U zorgt voor de plantjes en het onderhoud. Een geveltuintje biedt verrassend veel voordelen. Het fleurt natuurlijk meteen uw woning en straat op. Maar er is meer. Op hete dagen zorgt het voor verkoeling in de straat. Een geveltuintje aanvragen kan via dit aanvraagformulier. U kunt het ook telefonisch aanvragen door te bellen naar de Wijklijn (14 078) of vraag uw geveltuintje aan via de Fixi app.

 • Ik heb een wens voor mijn wijk, waar vind ik informatie?

  U wilt uw wijk, buurt of straat leefbaarder, schoner of veiliger maken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit of het aanbrengen van meer groen. Meer informatie leest u op de webpagina wijkwens.

 • Ik heb een wens voor alle Dordtenaren, waar vind ik informatie?

  U heeft een idee dat goed kan zijn voor de stad en verwacht daarmee veel mensen bij elkaar te brengen. Meer informatie leest u op de webpagina stadswens.

 • Ik heb een voorstel en wil dat de gemeenteraad daarvan weet, hoe regel ik dat?

  U heeft een uitgewerkt voorstel over een onderwerp dat uw buurt, wijk of de hele stad aangaat? En u wilt graag dat de gemeenteraad daar een standpunt over inneemt? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Meer informatie leest u op de webpagina burgerinitiatief. Op deze pagina vind u ook de handleiding voor het schrijven van een burgerinitiatief, wij adviseren u dit van te voren door te nemen. Kijk voor meer informatie ook op de website van de gemeenteraad.

Financiering nodig

Initiatieven van en voor de stad kunnen geld kosten. Onderstaande vragen gaan over financiering.

 • Ik zoek geld voor mijn project, waar kan ik dat vinden?

  Er zijn verschillende manieren om geld voor uw initiatief of idee bij elkaar te krijgen. Er zijn allerlei mogelijkheden om deze initiatieven te betalen. Denk aan subsidies via het Rijk, de Provincie, de gemeente of via andere overheidsorganisaties. Er zijn ook verschillende fondsen en andere vormen van financiering, zoals crowdfunding of sponsoring. Kijk ook eens in het Fondsenboek dat jaarlijks verschijnt, u kunt dit kopen bij een boekhandel.

 • Ik zoek fondsen voor mijn initiatief, waar kan ik dat aanvragen?

  Financiering is een belangrijke voorwaarde om activiteiten te bedenken en uit te voeren. Wilt u weten welke fondsen en mogelijkheden er zijn voor financiële steun? Kijk dan eens op de website van Sterk Brabant. U krijgt als u inlogt een mooi overzicht van de mogelijkheden. Op www.samenvoorelkaar.nl kunt u als u inlogt een overzicht opvragen van nationale fondsen en subsidies.

 • Ik heb een vernieuwend idee, kan ik hier subsidie voor krijgen?

  De gemeente Dordrecht heeft een subsidieregeling voor vernieuwende (of wel: innovatieve) ideeën, het Smart City Innovatiefonds. U leest er alles over op www.smartcitydordrecht.nl.

 • Ik wil iets organiseren in mijn wijk, kan ik hier subsidie voor krijgen?

  De gemeente Dordrecht heeft een subsidieregeling voor wensen in uw wijk: de Wijkwens. U leest er alles over op webpagina wijkwens.

 • Ik wil een cultureel idee uitvoeren, kan ik hier subsidie voor krijgen?

  De gemeente Dordrecht heeft een subsidieregeling voor culturele initiatieven. U leest er alles over op webpagina subsidie culturele initiatieven.

Vergunning nodig

Voor sommige initiatieven heeft u een vergunning nodig. Onderstaande vragen gaan over vergunningen.

 • Ik organiseer een buurtbarbecue of een evenement, heb ik een vergunning nodig?

  Informatie hierover leest u op de pagina Evenement organiseren.

  Heeft u vragen over evenementen? Bel ons dan telefoonnummer 14 078.

 • Ik wil iets doen in mijn straat, heb ik een vergunning nodig?

  U kunt de vergunningcheck gebruiken om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid. Doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl.

 • Wat kost een melding of een vergunning?

  U kunt de kosten bekijken op onze webpagina legesverordening.

Gebouw of stuk grond nodig

U heeft voor uw initiatief een locatie nodig. Onderstaande vragen gaan over locaties, gebouwen en vergunningen.

 • Ik zoek een plek voor mijn initiatief, hoe pak ik dat aan?

  Als u een pand op het oog hebt en u weet wie de eigenaar is, zou u eens kunnen overleggen met de eigenaar. Misschien kunt u wel samenwerken en de ruimte delen? Als u nog geen pand op het oog heeft, dan raden wij u aan om dit eerst met een makelaar te overleggen. Zij hebben een goed overzicht van  gebouwen die er zijn en aan uw wensen tegemoet komen. Denk vooraf na over de maten die uw plek minimaal moet hebben, of er binnen- en buitenruimte nodig is, welk doel u aan het gebouw wil geven en welk budget u heeft. Welk doel een bepaald gebouw in Dordrecht heeft kunt u nakijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 • Is er een lijst van gebouwen en stukken grond bij de gemeente die ik kan gebruiken?

  Veel mensen denken dat de gemeente een heleboel gebouwen en stukken grond heeft. Maar dat is niet waar. Veel gebouwen en stukken grond in Dordrecht zijn van andere mensen. Gebouwen en stukken grond van de gemeente zijn bekend bij makelaars. Daarom raden wij u aan om eerst te informeren bij een makelaar.

 • Ik heb een plek gevonden, moet ik een vergunning aanvragen?

  Een vergunning is alleen nodig als uw initiatief de milieu-eisen overtreft. Controleer voor meer informatie ook de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Hoe weet ik dat het doel van een gebouw past bij mijn initiatief?

  In het bestemmingsplan staat wat er met de grond en gebouwen in een bepaald gebied mag gebeuren. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het doel van een gebouw of een stuk grond bekijken. Kijk voor meer achtergrondinformatie ook op onze webpagina over ruimtelijke plannen.

 • Wat kan ik doen als mijn initiatief niet past in het bestemmingsplan van een pand of grond?

  Dan kunt u contact opnemen met uw wijkmanager. U kunt uw plan bespreken en nagaan of de gemeente mee wil werken aan uw plan. De gemeente zal kijken of uw plan past binnen het beleid van de gemeente. Houd er bij een bestemmingsplanwijziging rekening mee dat deze procedure tijd en geld kost.

Rechtsvorm kiezen

Onderstaande vragen gaan over het kiezen van een rechtsvorm.

 • Moet ik een stichting starten om mijn initiatief uit te voeren?

  Voor de rechtsvorm hangt het er vooral van af waarom je die wilt en wat je ermee wilt. Als u privé geen risico wilt lopen, dan is een Besloten Vennootschap (BV) aantrekkelijk. Als u geld van fondsen wilt aanvragen, dan is een stichting makkelijker. En als u met veel organisaties samen producten of diensten wilt verkopen, dan is een coöperatie handig. Dus de eerste vraag is: waarvoor wilt u het? U moet keuzes maken en die zijn er genoeg. Het is bijna altijd maatwerk. Dat heeft te maken met uw omzet, risico's en wensen. Hieronder wat praktische afwegingen.

  • Een stichting is makkelijk te starten. Een stichting heeft een bestuur nodig dat verantwoordelijk is;
  • Een BV is zakelijk gezien pas interessant als u meer dan €100.000,00 verdient. Als u dat niet haalt is een BV geen goedkope oplossing. Het voordeel is wel dat u privé geen risico loopt;
  • Een andere keuze is de Vennootschap Onder Firma (VOF). Hiervoor is geen notaris nodig. Het is eigenlijk gewoon een samenwerking tussen twee 'eenmanszaken': die van u en een zakenpartner. Een VOF is een officiële rechtsvorm. Een VOF en een eenmanszaak hebben het nadeel dat u privé (financieel) verantwoordelijk blijft.


  De rechtsvorm die u kiest ligt dus aan wat u met de 'onderneming' wilt doen. Hierbij moet u zich dus goed afvragen welke verantwoordelijkheid, kosten, bestuursstructuur en  administratie u wilt. Subsidiegevers in de sociale sector zien liever stichtingen dan BV's. Banken zien weer liever BV's. Een keuze voor de rechtsvorm hoeft u pas te maken als uw plan helemaal duidelijk is en u weet wat u wilt doen en weet hóe u dat denkt te doen.

 • Kan ik een wijkwens als natuurlijk persoon aanvragen?

  Ja, dat kan, u kunt de subsidie Wijkwensen aanvragen als:

  • Uw wens een positieve invloed heeft op de wijk, buurt of straat;
  • U steun heeft voor uw Wijkwens van andere wijkbewoners;
  • U zelf meedenkt en meewerkt om uw Wijkwens uit te laten komen.

Contact met de buurt of wijk

Heeft u een initiatief dat voor uw buurt of wijk is? Dan is het fijn om met de wijk contact te leggen. Onderstaande vragen gaan over het contact zoeken met uw wijk of buurt.

 •  Wie moet ik allemaal vertellen over mijn initiatief?

  Het helpt als u de direct betrokkenen over uw initiatief of idee vertelt. Dat kunnen uw buren of buurtbewoners zijn of juist de mensen waarvoor u uw initiatief of idee heeft bedacht. U moet in ieder geval de (directe) omgeving vertellen over uw plan en zorgen voor steun van uw initiatief. Hoe groter de invloed van een initiatief op de omgeving, des te belangrijker dit is. Wat wij precies verwachten, leest u in de handreiking voor samenwerking die wij eerder, samen met bewoners, hebben gemaakt. Kijk hiervoor op onze webpagina stadswens.

 • Wie moet ik allemaal vertellen over mijn wens voor de wijk?

  Een Wijkwens is dat wat u nodig heeft om prettiger te wonen en te leven in uw eigen wijk. Wij vinden het fijn als uw wijkwens wordt ondertekend door minimaal drie betrokken wijkbewoners.

 • Wie is de wijkmanager in mijn wijk?

  Voor een overzicht van al onze gemeentelijke wijkmanagers kunt u kijken op onze webpagina wijkmanagers. De wijkmanager is de contactpersoon van de gemeente voor uw wijk.

 • Met wat voor vragen kan de wijkmanager mij helpen?

  In het algemeen gaat dat om vragen over de leefbaarheid in de wijk. Over wonen en samenleven in de wijk. Ervaart u overlast of maakt u zich zorgen over de veiligheid? Misschien heeft u vragen over de ontwikkelingen in de wijk of uw buurt. Welke voorzieningen zijn er voor kinderen en jongeren of voor ouderen? Ook met uw ideeën of wensen voor uw wijk kunt u met de wijkmanager in gesprek.