Burgerinitiatief

U heeft een uitgewerkt voorstel over een onderwerp dat uw buurt, wijk of de hele stad aangaat? En u wilt graag dat de gemeenteraad daar een standpunt over inneemt? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

Iedere Dordtenaar van 14 jaar en ouder kan dat doen.

Aan de slag

  1. Neem, voor u een initiatief wilt indienen, contact op met de raadsgriffie.
  2. Ga na of uw voorstel voldoet aan de criteria voor burgerinitiatieven.
  3. Beschrijf duidelijk de reden en het doel van uw voorstel. Geef ook aan hoe u dit doel wilt bereiken.
  4. Verzamel voldoende, geldige steunbetuigingen.
  5. Dien uw burgerinitiatief in bij de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). U kunt daarvoor contact opnemen met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 078.
  6. Voldoet u aan de criteria? Dan gaat uw voorstel binnen twee weken na ontvangst naar het college van burgemeester en wethouders en naar de raadscommissie.
  7. De commissie nodigt u uit om uw voorstel persoonlijk toe te lichten in een vergadering.
  8. Het burgerinitiatief komt vervolgens op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. Behandeling door de gemeenteraad is geen garantie voor het uitvoeren van uw voorstel. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld oordelen dat het idee praktisch niet uitvoerbaar of te duur is.

Meer weten?

Neem contact op met de raadsgriffie. Dat kan via telefoonnummer 14 078 of via raadsgriffie@dordrecht.nl.