Reclame plaatsen

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig voor het aanbrengen van reclame. De Welstands- en monumentencommissie beoordeelt de omgevingsvergunningaanvraag. Ook betaalt u in bepaalde gevallen precariobelasting.

Aanvragen

Vraag de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket u heeft DigiD of eHerkenning nodig.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Afhandeling

  • eenvoudige aanvraag: u krijgt binnen 8 weken bericht van ons
  • uitgebreide aanvraag: u krijgt binnen 6 maanden bericht van ons

De gemeente mag deze termijnen met zes weken verlengen, u krijgt daarover een brief.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten. Deze zijn afhankelijk van de procedure, informatie daarover leest u in de legesverordening.

Meesturen

Omdat elke aanvraag anders is, hebben wij geen standaard lijst. Tijdens de aanvraag via het Omgevingsloket online leest u wat u moet meesturen.

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.