Evenementen (subsidie)

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en geeft daarvoor subsidie. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente geeft, hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Zij bekijken onder andere het aantal bezoekers en de bijdrage aan het imago van de stad. Een totaaloverzicht van die eisen leest u hieronder. 

Eisen aanvraag

a.    Het evenement vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
b.    U laat zien dat u subsidie nodig heeft om uw evenement te realiseren

Beoordeling

Een adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen op de volgende beoordelingseisen. Per eis zijn 10 punten te verdienen:
a.    geschatte economische spin-off van het evenement
b.    hoe draagt het evenement bij aan het imago van de stad. Denk hierbij aan 
- de geschiedenis van Dordrecht en/of 
- op water en/of op natuur (inclusief Hollandse Biesbosch) en/of 
- op cultuur
c.    hoe vernieuwend is het evenement in:
     - kwaliteit
     - groeiambitie
     - originaliteit
     - gebruik van nieuwe middelen
     - benutten van mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen
     - duurzaamheid en
     - hoe het evenement een nieuwe doelgroep aanspreekt
d.    hoe draagt het evenement bij aan de doelstellingen van het laatst bekend
gemaakte gemeentelijk evenementenbeleid en aan een evenwichtig aanbod 
aan evenementen naar: 
     - soort 
     - doelgroepen
     - uitstraling en
     - spreiding naar tijd en plaats
e.     hoe u met de realisatie van het evenement samenwerkt met andere lokale 
organisatoren, marktpartijen, lokale organisaties en vrijwilligers 
f.     de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de locatie voor 
mensen met een lichamelijke beperking
g.     de verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en de
toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners.

Het aantal aanvragen kan het subsidieplafond overstijgen. In dat geval vindt subsidieverstrekking plaats op de rangschikking van de beoordeling door de adviescommissieplaats. 

Aanvragen
  • organiseert u een evenement vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een evenement na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Evenementen – Specials

Vijf grote Dordtse evenementen hebben de Special-status. Het gaat om:

  • Big Rivers Festival
  • Dordt in Stoom
  • Dordtse Decemberdagen
  • Open Monumentendagen
  • Wantijpop

Alleen deze 5 aanvragers kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.

EHerkenning-logoVraag subsidie evenementen - specials aan in het subsidieportal

Snelloket

Het subsidieplafond 2023 is bereikt, u kunt geen subsidie meer via het snelloket aanvragen.

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In de subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Stuur dan een e-mail naar team Cultuur of bel hen via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.