Evenementen (subsidie)

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt, hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Zij bekijken onder andere het aantal bezoekers en de bijdrage aan het imago van de stad. Een totaaloverzicht van die criteria leest u hieronder. 

Eisen aanvraag

a. geschatte bezoekersaantallen
b. geschatte economische spin-off
c. hoe draagt het evenement bij aan het imago van de stad. Denk bijvoorbeeld aan:  
- de geschiedenis van Dordrecht en/of 
 - op water en/of op natuur (inclusief Hollandse Biesbosch) en/of 
 - op cultuur
d. hoe vernieuwend is het evenement in:
 - kwaliteit
 - groeiambitie
 - originaliteit
 - gebruik van nieuwe middelen
 - benutten van mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen
 - duurzaamheid en
 - hoe het evenement ene nieuwe doelgroep aanspreekt
e. bijdraagt aan het laatst bekendgemaakte gemeentelijk evenementenbeleid en bijdraagt aan een evenwichtig aanbod aan evenementen naar: 
 - soort 
 - doelgroepen
 - uitstraling en
 - spreiding naar tijd en plaats
f. hoe u met de realisatie van uw evenement samenwerkt met marktpartijen en de verschillende lokale organisaties en vrijwilligers
g. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de locatie voor mensen met een lichamelijke beperking
h. In het geval van een sportevenement: hoe het evenement bijdraagt aan de doelen van ons sportbeleid

Aanvragen
  • organiseert u een evenement vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een evenement na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Evenementen – Specials

Vijf grote Dordtse evenementen hebben de Special-status. Het gaat om:

  • Big Rivers Festival
  • Dordt in Stoom
  • Dordtse Decemberdagen
  • Open Monumentendagen
  • Wantijpop

Alleen deze 5 aanvragers kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.

EHerkenning-logoVraag subsidie evenementen - specials aan in het subsidieportal

Snelloket

Een aanvraag waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen. De voorwaarde hierbij is dat dit geheel nieuwe evenementen zijn. Wij verstrekken maximaal € 5.000,- per aanvraag die wij via het snelloket ontvangen. 

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In de subsidieportal leest u vanaf 5 september meer over uw aanvraag.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Stuur dan een e-mail naar team Cultuur of bel hen via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.