Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente investeert in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo verhuizen we naar een nieuw duurzaam stadskantoor en investeren we in duurzame projecten in de regio.

De gemeente koopt ieder jaar voor veel geld in. Dit geeft ons de mogelijkheid om de markt te stimuleren duurzame diensten en producten te leveren. Wij zijn voornemens om in 2020 aan te sluiten bij het MVI-manifest. Daarnaast zijn er verschillende projecten binnen de gemeente Dordrecht waar duurzaamheid en circulaire economie belangrijke pijlers zijn.

Distripark Dordrecht

Aan de zuidpunt van de Westelijke Dordtse Oever wordt een nieuw logistiek bedrijventerrein gerealiseerd, Distripark Dordrecht. Zowel bij de bouw, als bij het gebruik van het terrein wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Het terrein wordt volledig elektrisch en ieder bedrijf zal zelf elektriciteit opwekken door zonnepanelen op het dakoppervlak. Klimaatadaptatie, schoon bouwen en hergebruik van materialen zijn daarnaast onderdeel van het bouwproces.

Huis van Stad en Regio

De gemeente Dordrecht verhuist naar een nieuw kantoor, het Huis van Stad en Regio Via een Europese prijsvraag is een architectenbureau gekozen. Dit nieuwe kantoor moet één van de duurzaamste gebouwen uit de regio worden. Het gebouw wordt minimaal energieneutraal en er wordt gebouwd met hergebruikte en biobased materialen.

Amstelwijck

In Amstelwijck staat een grote transformatie gepland. Bij de bouw van de nieuw woningen wordt veel aandacht besteed aan energie, circulariteit en klimaatadaptatie.