Winkeltijden

Winkels mogen open zijn op:

 • werkdagen en zaterdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur
 • zondagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur

Tijdens de feestdagen gelden de volgende toegestane openingstijden:

 • Nieuwjaarsdag: gesloten
 • Goede Vrijdag: van 06.00 tot 19.00 uur
 • 1e Paasdag: gesloten
 • 2e Paasdag: van 12.00 tot 18.00 uur
 • 4 mei: van 06.00 tot 19.00 uur (valt deze dag op een zondag? Dan geldt van 12.00 tot 18.00 uur.)
 • Hemelvaartsdag: van 12.00 tot 18.00 uur
 • 1e Pinksterdag: gesloten
 • 2e Pinksterdag: van 12.00 tot 18.00 uur
 • 24 december: van 06.00 tot 19.00 uur (valt deze dag op een zondag? Dan geldt van 12.00 tot 18.00 uur)
 • 1e  Kerstdag: gesloten
 • 2e Kerstdag: van 12.00 tot 18.00 uur

Dat geldt ook voor verkoopactiviteiten of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel (bijvoorbeeld verkoop tijdens beurzen, manifestaties, evenementen en verkoopshows). Voor activiteiten buiten deze tijden of dagen heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig. Voor bijzondere vrijstellingen, zie de verordening winkeltijden Dordrecht verderop in de pagina.

Online regelen

Ontheffing openingstijden aanvragen

Afhandeling

U ontvangt u binnen 6 weken een besluit. Deze termijn kan éénmaal met 4 weken worden verlengd.

Per post

U kunt ontheffing ook schriftelijk aanvragen. U schrijft dan een brief waarin u vermeldt:

 • de reden waarom u op een ander tijdstip geopend wilt zijn
 • dag en tijd wanneer u open wilt zijn
 • de plaats en het adres

Verder toont u schriftelijk aan om wat voor activiteit het gaat. Denk hierbij aan advertenties of een folder. Of u verwijst naar een website waar een en ander op is bekendgemaakt. 

U stuurt uw brief naar: Gemeente Dordrecht, t.a.v. Dordt Onderneemt, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 

Meesturen

U vermeldt in uw aanvraag waarom u ontheffing wilt. U vermeldt de gewenste dag en het gewenste tijdstip waarop u open wilt en de plaats met het adres. Verder toont u schriftelijk aan om wat voor activiteit het gaat. Denk hierbij aan advertenties of een folder. Of u verwijst naar een website waar een en ander op is bekendgemaakt.

Controle

De gemeente Dordrecht controleert regelmatig of winkeliers zich houden aan de officiële openingstijden. De politie en BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) van Handhaving voeren deze controle uit, de BOA's mogen bekeuringen uitdelen. De gemeente kan eventueel nog andere juridische stappen ondernemen, zoals een dwangsom opleggen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bel dan naar Dordt Onderneemt, telefoonnummer 078 770 48 88.