Winkeltijden

Winkels mogen open zijn op:

 • werkdagen en zaterdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur
 • zondagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur

Openingstijden feestdagen 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de winkeltijden in Dordrecht in 2023 te verruimen op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag.

Hieronder vindt u de toegestane openingstijden voor winkels tijdens de feestdagen in 2023:

 • 1e Kerstdag, maandag 25 december 2023 gesloten
 • 2e Kerstdag, dinsdag 26 december tussen 06.00 en 22.00 uur
 • Nieuwjaarsdag: gesloten

Dat geldt ook voor verkoop of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel bijvoorbeeld tijdens:

 • beurzen
 • manifestaties
 • evenementen en
 • verkoopshows

Voor activiteiten buiten deze tijden of dagen heeft u een ontheffing Winkeltijdenwet nodig. Informatie over bijzondere vrijstellingen leest u in de verordening winkeltijden Dordrecht verderop in de pagina.

Online regelen

Ontheffing openingstijden aanvragen

Afhandeling

U ontvangt u binnen 6 weken een besluit. Deze termijn kunnen wij 1x verlengen met 4 weken.

Per post

U kunt de ontheffing ook per brief aanvragen waarin u informatie schrijft over: 

 • de reden waarom u op een ander tijdstip geopend wilt zijn
 • dag en tijd wanneer u open wilt zijn
 • de plaats en het adres

En u toont met bijvoorbeeld een advertentie of folder aan om wat voor activiteit het gaat. Of u verwijst naar een website waarop meer informatie staat. 

Uw brief stuurt u naar: 
Gemeente Dordrecht
t.a.v. Dordt Onderneemt
Postbus 8
3300 AA Dordrecht. 

Controle

De gemeente Dordrecht controleert regelmatig of winkeliers zich houden aan de officiële openingstijden. De politie en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) van Handhaving voeren deze controle uit, de BOA's mogen bekeuringen uitdelen. De gemeente kan ook andere juridische stappen ondernemen, zoals een dwangsom opleggen.

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan naar Dordt Onderneemt, telefoonnummer 078 770 48 88.