Patersweg: herinrichting

Aan de Patersweg en haar zijstraten zijn de nieuwe woningen gereed. Aannemer Van Kessel is gestart met de inrichting van de Patersweg als fietsstraat.

Het profiel van de fietsstraat is smaller. Hierdoor kunnen we meer groen planten zoals de bewoners hebben gevraagd. Dit doen we door aan gehele noordkant van de Patersweg tussen de parkeerstrook en het trottoir nieuwe plantvakken te maken.

Fietsstraat

De fietsstraat is op 4 april met zo'n 60 omwonenden besproken. De Patersweg krijgt als hoofdfietsroute voorrang op het verkeer van de Jacob van Ruisdaelstraat. Dit wordt aangegeven door middel van een verkeersplateau, haaientanden en doortrekken van rode asfalt over de kruising. Bij de kruising Patersweg Zuidendijk gaat  de aansluiting naar het gedeelte van de Patersweg dat aansluit op de kruising met de Laan der Verenigde Naties dicht voor auto's.

Tekening fietsstraat met toelichting

Rembrandtlaan verbinden met de Zuidendijk

Door het verbinden van de Zuidendijk met de Rembrandtlaan ontstaat de mogelijkheid om een rondje te rijden en terug te komen op de Patersweg. Hierdoor is het niet meer nodig om te keren op de Zuidendijk. Door het langsparkeren kunnen we ook 12 parkeerplaatsen toevoegen. Het groen passen we aan om het zoveel mogelijk te behouden. Waar dat niet mogelijk is, compenseren we het.

Tekening doortrekken Rembrandtlaan met toelichting

Herinrichting Jacob van Ruisdaelstraat

Ook de Jacob van Ruisdaelstraat passen we aan. Op verzoek van de bewoners onderzoeken we of een extra drempel mogelijk is.

Planning

Tot de zomer voeren we het deel tussen Krispijnseweg en Jacob van Ruisdaelstraat uit. Na de zomer volgt het tweede deel van Jacob van Ruisdaelstraat tot aan Zuidendijk.
Daarna volgt het doortrekken van de Rembrandtlaan naar Zuidendijk. We sluiten af met de Jacob van Ruisdaelstraat.

U kunt reageren

Graag ontvangen wij uw reactie op onderstaande voorstellen:

  • Afsluiting van de Patersweg op de aansluiting Zuidendijk voor autoverkeer.
  • Rembrandtlaan verbinden met de Zuidendijk

Laat ons weten wat u ervan vindt. Mail uw reactie naar Bea Veen