Patersweg

Aan de Patersweg en haar zijstraten is de bouw van nieuwe woningen bijna klaar. Als de woningen af zijn gaan we de straten opnieuw aanleggen (woonrijp maken).

Het ontwerp van de zijstraten tussen Patersweg en Rembrandtlaan is af. Daar gaan we nu een aannemer voor kiezen. Als laatste richten we de Patersweg in als fietsstraat. 
Het profiel van de fietsstraat is smaller. Hierdoor kunnen we meer groen planten zoals bewoners hebben gevraagd. Dit gaan we doen door aan de hele noordkant van de Patersweg tussen de parkeerstrook en het trottoir nieuwe plantvakken te maken.

Fietsstraat

De fietsstraat is als Voorlopig Ontwerp op 29 september met zo'n 50 omwonenden besproken. De Patersweg krijgt als hoofdfietsroute voorrang op het verkeer van de Jacob van Ruisdaelstraat. Dit wordt aangegeven met een verkeersplateau, haaientanden en doortrekken van rode asfalt over de kruising. Bij de kruising Patersweg Zuidendijk gaat de aansluiting naar het gedeelte van de Patersweg dat uitkomt op de kruising met de Laan der V.N. dicht voor auto's.

Tekening fietsstraat met toelichting

Doortrekken Rembrandtlaan 

Door het verbinden van de Zuidendijk met de Rembrandtlaan ontstaat de mogelijkheid om een rondje te rijden om terug te komen op de Patersweg. Hierdoor is het niet meer nodig om te keren op de Zuidendijk. Door het langsparkeren kunnen we ook 12 parkeerplaatsen toevoegen. Het groen passen we aan om het zoveel mogelijk te behouden. Waar dat niet mogelijk is, compenseren we het. 

Tekening doortrekken Rembrandtlaan met toelichting

Wat vindt u van de plannen?

We zijn benieuwd wat u van de plannen vindt. Graag ontvangen wij een reacties op:

  • Het afsluiten van de Patersweg voor auto's bij de aansluiting met de Zuidendijk.
  • Het verbinden van de Rembrandtlaan met de Zuidendijk

Laat ons weten wat u ervan vindt. Mail uw reactie naar Bea Veen