Parkeren Oudelandshoek

In de wijk Oudelandshoek zijn we bezig om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Inmiddels zijn we in de afrondende fase voor de eerste buurt. Voor de tweede buurt is er een eerste inloopavond geweest voor alle bewoners.

Aanleg extra parkeerplekken

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.
Om de motie uit te kunnen voeren, hebben we de wijk Oudelandshoek verdeeld in vijf  gebieden. Gestart is met de straten Iroko en Marowijne en het bijbehorende deel van de Chico Mendesring, omdat  bewoners daar al langer parkeerproblemen ervaren. 

Inloopavond 16 januari 2020

Op een inloopavond in juli 2019 gaf een aantal bewoners aan deel te willen nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep maakte in de tweede helft van 2019 een voorstel waar in dit gebied extra parkeerplaatsen kunnen komen. Deze ideeën presenteerden we tijdens een bewonersavond op 16 januari 2020 aan alle bewoners van dit gebied. 

Planning 2020 en 2021

In 2020 gebruiken we de werkwijze van een werkgroep van bewoners om voor de volgende twee gebieden in Oudelandshoek extra parkeerplaatsen te maken, voor zover de Coronamaatregelen dat toelaten. In 2021 zijn, naar verwachting, de laatste twee gebieden aan de beurt. Het tweede gebied bestaat uit de straten Azobe/Balsa en Makore en een deel van de Chico Mendesring.

Iroko/Marowijne/Ch. Mendesring

Via de inloopavond van 16 januari 2020 kwamen bijna vijftig reacties binnen op de voorstellen van de werkgroep. Na behandeling van alle reacties zijn uiteindelijk zes locaties overgebleven. Op 12 maart 2020 stond een afspraak gepland tussen de werkgroep en wethouder Van der Linden. Die kon helaas niet doorgaan wegens de Coronamaatregelen. Zodra de maatregelen dit toelaten, maken we een nieuwe afspraak.

Achtergrondinformatie 

Verslagen 

Voorgestelde parkeermaatregelen werkgroep

Azobe/Balsa/Makore/Ch Mendesring

Inmiddels is er een eerste inloopavond geweest voor alle bewoners van dit tweede gebied. Die vond plaats op 20 februari. Ongeveer twaalf mensen gaven zich op voor de werkgroep voor dit gebied. Helaas konden we nog niet bij elkaar komen door de Coronamaatregelen. Ook hier geldt dat we een (eerste) bijeenkomst plannen, zodra de maatregelen dit toelaten.

Achtergrondinformatie