Parkeren Oudelandshoek

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

Om de motie uit te kunnen voeren, hebben we de wijk Oudelandshoek verdeeld in vijf gebieden. We zijn het eerst aan de slag gegaan in de buurten Iroko/Marowijne en Azobe/Balsa/Makore. In Iroko/Marowijne zijn 6 extra parkeerplaatsen aangelegd en 2 onveilige weggehaald. In Azobe/Balsa/Makore zijn er geen nieuwe parkeerplaatsen bij gekomen. We zijn ook begonnen in de 3e buurt Amazone/Branco/Colorado en 4e buurt Mahonie/Palissander. Naar verwachting volgt de 5e en laatste buurt Merbau/Meranti begin 2022.

Grote voertuigen

Vanaf 15 september 2021 moet men grote bussen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter parkeren op de openbare parkeerplaatsen tussen de school De Atlas en het Dijckhuis aan de Chico Mendesring.

Amazone/Branco/Colorado/bijbehorende deel Chico Mendesring

Inmiddels hebben alle bewoners kunnen reageren op een voorstel van de werkgroep. De bewoners hebben alle reacties beoordeeld. Hierbij viel 1 plek af.  Ze stuurden hun uiteindelijke voorstel naar de wethouder. Deze neemt binnenkort het definitieve besluit.

Achtergrondinformatie 

Verslagen 

Mahonie/Palissander/bijbehorende deel Chico Mendesring

Inmiddels hebben wij alle 5 parkeerplaatsen aan de Chico Mendesring en de Palissander aangelegd. Ook zijn we klaar met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Extra parkeerplaatsen rond ABA-huis

Naast deze werkgroep was er ook nog een andere werkgroep actief in deze buurt. Bewoners van de Mahonie bij het ABA-huis maakten een plan voor 12 extra parkeerplaatsen bij het ABA-huis en de scholen. Deze parkeerplaatsen hebben we al aangelegd.

Merbau/Meranti/bijbehorende deel Chico Mendesring

Inmiddels is de bewonerswerkgroep 3 keer bij elkaar geweest. De leden van de werkgroep maakten een plan voor extra parkeerplaatsen in de buurt. De gemeente heeft dit plan ook getoetst. 

Inloopavond 24 mei

Op dinsdag 24 mei is er een inloopavond in de school De Atlas van 18.00 tot 20.30 uur. U kunt dan het plan inzien en praten met leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente. Het plan is voorlopig en zeker nog niet definitief. Wij zijn namelijk benieuwd naar uw mening. Die is belangrijk. Wij hopen u op 24 mei te mogen verwelkomen.

Verslagen