Parkeren Oudelandshoek

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen, waarin werd gevraagd om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

Om extra parkeerplekken aan te leggen is de wijk Oudelandshoek verdeeld in 5 gebieden. Gestart is met de straten Iroke en Marowijne, omdat daar al langer parkeerproblemen worden ervaren.

Op een inloopavond in juli gaf een aantal bewoners aan deel te willen nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep heeft een voorstel gemaakt waar in dit gebied extra parkeerplaatsen kunnen komen. Deze ideeën worden tijdens een nieuwe bewonersavond op 16 januari gepresenteerd aan de andere bewoners van beiden straten.

Planning

 In 2020 wordt deze werkwijze gebruikt om voor de volgende 2 gebieden in Oudelandshoek extra parkeerplaatsen te realiseren. In 2021 zijn de laatste 2 gebieden aan de beurt.

Documenten