Parkeren Oudelandshoek

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

Om de motie uit te kunnen voeren, hebben we de wijk Oudelandshoek verdeeld in vijf gebieden. We zijn het eerst aan de slag gegaan in de buurten Iroko/Marowijne en Azobe/Balsa/Makore. In Iroko/Marowijne zijn 6 extra parkeerplaatsen aangelegd en 2 onveilige weggehaald. In Azobe/Balsa/Makore zijn er geen nieuwe parkeerplaatsen bij gekomen. 
We zijn ook begonnen in de 3e buurt Amazone/Branco/Colorado en 4e buurt Mahonie/Palissander. Naar verwachting volgt de 5e en laatste buurt Merbau/Meranti begin 2022.

Grote voertuigen

Binnenkort kan men grote bussen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter parkeren op de openbare parkeerplaatsen tussen de school De Atlas en het Dijckhuis aan de Chico Mendesring.

Amazone/Branco/Colorado/bijbehorende deel Chico Mendesring

Op 8 juli 2021 vond de eerste bijeenkomst van deze bewonerswerkgroep plaats. Na een kennismaking konden leden hun visie op de problematiek geven. Er was een roep om meer handhaving. Ook constateerden leden dat het gedrag van bewoners erg belangrijk is. In hoeverre zijn bewoners bereid om de regels na te leven? Bewoners merkten op dat niet iedereen bereid is om verder te lopen naar openbare parkeerplaatsen. Ook zijn er woningen waarbij garages en voortuinen worden gebruikt of ingericht als extra kamer/tuin. In dat geval vervallen parkeerplaatsen. Tot slot werd er overlast ervaren van busjes, caravans en bouwcontainers die openbare parkeerplaatsen verbruiken. Na de zomer komt de werkgroep weer bij elkaar. Dan bespreken de leden de ideeën die in de zomervakantie zijn uitgewerkt. 

Achtergrondinformatie 

Verslagen 

Mahonie/Palissander/bijbehorende deel Chico Mendesring

·      Op 20 juli 2021 vond de eerste bijeenkomst van deze bewonerswerkgroep plaats. Hieronder treft u het verslag aan van de bijeenkomst. Op 28 september komt de werkgroep weer bij elkaar. Dan bespreken de leden de ideeën die in de zomervakantie zijn uitgewerkt. 

Achtergrondinformatie 

Verslagen