Parkeren Oudelandshoek

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

Om de motie uit te kunnen voeren, hebben we de wijk Oudelandshoek verdeeld in vijf gebieden. Gestart is met de straten Iroko en Marowijne en het bijbehorende deel van de Chico Mendesring, omdat  bewoners daar al langer parkeerproblemen ervaren. 

Op een inloopavond in juli 2019 gaf een aantal bewoners aan deel te willen nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep maakte in de tweede helft van 2019 een voorstel waar in dit gebied extra parkeerplaatsen kunnen komen. Deze ideeën presenteerden we tijdens een bewonersavond op 16 januari 2020 aan alle bewoners van dit gebied. 

Planning 2020 en 2021

In 2020 gebruiken we de werkwijze van een werkgroep van bewoners om voor twee gebieden in Oudelandshoek extra parkeerplaatsen te maken, voor zover de Coronamaatregelen dat toelaten. In 2021 zijn, naar verwachting, de volgende gebieden aan de beurt. Het tweede gebied bestaat uit de straten Azobe/Balsa en Makore en een deel van de Chico Mendesring.

Iroko/Marowijne/Chico Mendesring

Via de inloopavond van 16 januari 2020 kwamen bijna vijftig reacties binnen op de voorstellen van de werkgroep. Na behandeling van alle reacties zijn uiteindelijk 6 locaties overgebleven. De bespreking met de wehtouder is vertraagd vanwege de coronamaatregelen. 

Op 9 juli sprak de werkgroep met wethouder Van der Linden. Er zijn uiteindelijk 5 locaties overgebleven met een mix van maatregelen. Er komen extra parkeerplaatsen, maar er gaan ook onveilige parkeerplaatsen weg. Daarnaast nemen we maatregelen om illegaal parkeren tegen te gaan. Uiteindelijk komen er netto 4 extra parkeerplaatsen bij. 

Locaties

De volgende maatregelen vinden plaats op de 5 locaties. Deze locaties staan ook op de tekening met voorgestelde parkeermaatregelen.

  1. Locatie A: bij Marowijne 40, 131, 155 en 174 komen groenvakken om illegaal parkeren tegen te gaan. 
  2. Locatie C: bij Marowijne 115-119 passen we de bestrating aan met rode tegels. Om illegaal parkeren tegen te gaan. En om de veiligheid van fietsers te verbeteren. 
  3. Locatie F: op de Chico Mendesring bij Marowijne 169 komen 2 parkeerplaatsen.
  4. Locatie G: bij Iroko 176-177 en 183-184 halen we 2 bestaande parkeerplaatsen weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  5. Locatie I: bij Iroko 159-165 leggen we 4 parkeerplaatsen aan.

Grote voertuigen

Grote, geparkeerde bussen zorgen voor een deel van de toegenomen parkeerdruk. Het gaat om bussen die langer zijn dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter. De gemeente onderzoekt of deze grote bussen bij de Johan Frisoschool, vlakbij het Wellantcollege kunnen staan.

Aanspreken en handhaving

De werkgroep vindt dat er naast de bovenstaande maatregelen meer moet gebeuren. De gemeente heeft de taak om handhavers meer te laten controleren. De werkgroep nodigt ook de bewoners uit om elkaar op een nette manier aan te spreken. 

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is na de bouwvakantie, half september of zoveel eerder als mogelijk.

Achtergrondinformatie 

Verslagen 

Voorgestelde parkeermaatregelen werkgroep

Azobe/Balsa/Makoré/Chico Mendesring

Op 20 februari vond een eerste inloopavond plaats. Ongeveer twaalf mensen gaven zich op voor de werkgroep voor dit gebied. Door de Coronamaatregelen kon de werkgroep Azobé/Balsa/Makoré pas op 14 juli voor het eerst bij elkaar komen. Tijdens deze eerste vergadering maakten de deelnemers kennis met elkaar en de vertegenwoordigers van de gemeente.

Meerdere bewoners vertelden dat ze de parkeerdruk in de buurt zien groeien, maar zelf geen overlast ervaren. Verder stelt de gemeente voorwaarden, waarbinnen de maatregelen worden uitgewerkt. Deze voorwaarden zijn aangepast aan de ervaringen van de eerste werkgroep (Iroko/Marowijne/Chico Mendesring). De zomerperiode wordt gebruikt om de buurt te bekijken en voorstellen voor oplossingen uit te werken. Op donderdag 15 oktober kwam de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar. De voorstellen worden besproken met de gemeente en worden beoordeeld op hun haalbaarheid. Op dinsdag 27 oktober komt de werkgroep voor de derde keer bij elkaar.

Achtergrondinformatie 

Verslagen