Onkruidbestrijding

Voor de bestrijding van onkruid werkt de gemeente met branders en borstelmachines.

In de binnenstad en bij winkelcentra wordt meestal met een brander gewerkt, daarbuiten vaak met de borstelmachine. Als branden of borstelen niet mogelijk is, wordt een (duurzaam) onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt. Vanaf 2003 werkt de gemeente Dordrecht mee aan de ontwikkeling van een systeem voor Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests hebben uitgewezen dat onkruidbestrijding volgens de DOB-richtlijnen effectief is en dat de afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar oppervlakte­wa­ter wordt teruggebracht. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater worden niet overschreden. Hiermee neemt ook het risico met betrekking tot de drinkwaterpro­ductie af.

Preventie

Naast het bestrijden van onkruid werkt de gemeente Dordrecht ook aan het tegengaan van onkruid. Hierbij kunt u denken aan het verwijderen van verharding die geen functie meer heeft en het dichtmaken van kieren en voegen rond lantaarnpalen of op verkeersdruppels.

Alles schoon?

Met al deze maatregelen proberen wij Dordrecht zo schoon mogelijk te maken en te houden. Het is niet mogelijk om de hele stad op elke moment onkruidvrij te houden. Dat zou onevenredig veel geld kosten. Maar zeg nou eens eerlijk: wat onkruid hier en daar is toch ook niet zo erg?