Groenblauwprogramma

Dordtenaren vinden de natuur steeds belangrijker. Niet alleen voor planten en dieren maar ook om de stad leefbaar te houden voor de mensen. In de komende 10 jaar willen we de buitenruimte aantrekkelijker, klimaatbestendiger en gezonder maken. Ook willen we de biodiversiteit (gevarieerd planten- en dierenleven) verbeteren. Om deze doelen te bereiken, heeft de gemeente samen met inwoners en partners het Groenblauwprogramma gemaakt.

Het Groenblauwprogramma bestaat uit:
•    Een duidelijke visie voor groenblauw
•    Regels voor de inrichting en beheer van de omgeving
•    Eenmalige acties (ook wel maatregelen)

Het Groenblauwprogramma (pdf, 8 Mb) beschrijft hoe de gemeente samen met inwoners en partners de vier doelen in de komende 10 jaar bereikt.

In februari 2022 is het programma ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Daarna heeft het ter inzage gelegen en de zienswijzen worden momenteel verwerkt. Het bijgewerkte programma wordt aan het nieuwe college voorgelegd.