Predicaat Koninklijk of Koninklijke erepenning (aan bijvoorbeeld bedrijven)

Predicaat Koninklijk

De Koning kan een vereniging, stichting, instelling of onderneming het recht geven zichzelf Koninklijk te noemen. Bijvoorbeeld als de organisatie van landelijke betekenis is of 100 jaar of langer bestaat (of een volgend meervoud van 25 jaar).

Een predicaat Koninklijk kunt u aanvragen als:

 • uw bedrijf of vereniging landelijk bekend is of een internationale uitstraling heeft of
 • uw bedrijf of vereniging tot de top 3 in uw afdeling hoort
 • en meer dan 100 werknemers in dienst heeft

U kunt geen predicaat Koninklijk aanvragen als uw bedrijf of vereniging onder een landelijke koepelorganisatie valt die al een predicaat Koninklijk heeft.

Het predicaat Koninklijk houdt ook in dat uw bedrijf of vereniging de Koninklijke kroon mag voeren. Deze kroon kunt u bijvoorbeeld afbeelden op briefpapier of op een vlag in combinatie met de naam van uw bedrijf of vereniging. De Koninklijke kroon is te herkennen aan de hoofdband met vijf diademen.

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Zij moeten een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal 100 jaar bestaan (of een volgend meervoud van 25 jaar).

Een predicaat Koninklijk kunt u aanvragen als:

 • uw bedrijf lokaal of regionaal bekend is of een Nederlandse bedrijf is dat tot de top behoort in Dordrecht of de regio
 • het bedrijf minder dan 100 werknemers heeft

Bedrijven met het predicaat Hofleverancier hebben het recht om het Koninklijk wapen te voeren, met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Koninklijke erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen of aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor hun bijzondere verdiensten.

(Sport)verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan (of een volgend meervoud van 25 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke erepenning. Deze erepenning kunt u aanvragen als uw vereniging of instelling:

 • activiteiten uitvoert op het gebied van sport, liefdadigheid, wetenschap, cultuur of van maatschappelijke aard
 • in aanzien staat wat betreft aard, omvang en soliditeit
 • tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats heeft en zich op haar terrein heeft onderscheiden
 • de bestuursleden een goede naam hebben en van onbesproken gedrag zijn

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Aanvraag

De aanvraag doet u schriftelijk, ongeveer 1 jaar voor de jubileumdatum. Dit doet u bij de burgemeester van de gemeente waar uw bedrijf of vereniging is gevestigd.

U stuurt uw brief naar:
De gemeente Dordrecht
Ter attentie van Burgemeester en Wethouders
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De aanvraag is gratis.

Meesturen
 • predicaat: een bewijs waaruit het 100 jarig bestaan blijkt
 • erepenning: een bewijs waaruit het 50 jarig bestaan blijkt
 • een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • informatie over uw onderneming of vereniging, zoals jaarverslagen, accountantsverslagen en cijfers over uw personeelsbestand
 • een verklaring van de Kamer van Koophandel met financiële gegevens over uw omzet, verlies en de winstrekening
 • informatie over de geschiedenis van uw bedrijf of vereniging
Verloop van de aanvraag

De burgemeester stuurt uw aanvraag door naar de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hierbij stuurt hij mee:

 • een verklaring over de goede naam en faam van u of de bestuurders van uw bedrijf of vereniging
 • zijn advies
 • een uittreksels uit de justitiële documentatie en het politieregister van alle eigenaren en bestuurders
 • gegevens uit de basisregistratie personen van alle betrokken eigenaren en bestuurders

De Commissaris van de Koning vraagt inlichtingen op bij onder andere de ministeries en de Kamer van Koophandel. Hij stuurt uw aanvraag door naar de Secretaris in Algemene Dienst van de Koning. Deze secretaris legt de uiteindelijke beschikking voor aan de koning. Hij kan de beschikking dan ondertekenen.

U krijgt ongeveer 1 jaar na uw aanvraag bericht.

Uitgesloten bedrijven en organisaties

Uitgesloten zijn:

 • bedrijven die de uitstraling hebben van een nutsbedrijf zoals:
  • ziekenhuizen
  • banken
  • opleidingsinstituten
  • verzekeringsmaatschappijen
  • openbaar vervoerbedrijven
  • verzorgingshuizen
  • accountantsmaatschappijen
  • beleggingsmaatschappijen
 • losse aanvragen voor diensten zoals:
  • architecten
  • advocaten
  • reclamebureaus
  • managementconsultant
  • notarissen

Organisaties of landelijke ondernemingen die diensten verlenen kunnen weer wel een aanvraag indienen.

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het Kabinet van de burgemeester op telefoonnummer 078 770 41 23.