Koninklijke onderscheidingen

Burgers en organisaties onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestatie, betrokkenheid of uitstraling. Die burgers en organisaties worden soms letterlijk onderscheiden. Zij ontvangen een Koninklijke onderscheiding.

Aanvragen

U neemt contact op met het Kabinet van de burgemeester van de gemeente waarin diegene woont om wie het gaat. Het Kabinet geeft u in grote lijnen aan of diegene voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen. Eén van de medewerkers legt u daarna precies uit hoe u een voorstel bij de burgemeester indient. Dit kan eventueel in een persoonlijk gesprek.

Een aanvraag kost niets, maar houd er wel rekening mee dat de benodigde gegevens verzamelen veel tijd kost.

U vraagt een Koninklijke onderscheiding schriftelijk aan vóór 1 augustus bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u voorstelt. Gebruik hiervoor het Voorstelformulier op de website van Lintjes.nl. De link vindt u hieronder. Doe de aanvraag op tijd want de afhandeling van uw voorstel duurt 6 maanden of langer. De burgemeester zorgt ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 3 maanden en 3 weken voor de datum van verlening is voorgelegd aan de Commissaris van de Koning.

Houd rekening met een lange doorlooptijd. Aanvragen die ingediend worden ná 1 augustus 2017, komen pas in aanmerking voor uitreiking tijdens de Lintjesregen van 2019.

Website Lintjes.nl

Meesturen

In uw aanvraag vermeldt u een aantal belangrijke gegevens over diegene om wie het gaat. Informatie zoals:

  • naam en voornamen voluit, woonadres, woonplaats en een korte levensbeschrijving
  • de reden/aanleiding waarom u een voorstel indient
  • de gewenste datum voor de uitreiking van de onderscheiding en waarom die datum?
  • is hij/zij alleen actief of samen met anderen?
  • de unieke bijzonderheden van diegene die u voordraagt
  • welk belang hij/zij bijdraagt aan de samenleving
  • in welke periode hij/zij actief is of is geweest. Hoeveel uur per week of per maand? Is hij/zij nog steeds actief?
  • het werkgebied van diegene die u voordraagt. Is dat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
  • hoe groot is de organisatie waar hij/zij actief is?
  • krijgt hij/zij voor de activiteiten betaald? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Denk hierbij bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, geld om aanwezig te zijn, enz.
Uitreiking

De Koninklijke onderscheiding wordt meestal uitgereikt op de 'Lintjesregen' (algemene gelegenheid). Deze lintjesregen is op de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Voor een bijzondere gelegenheid kan de burgemeester aan het Kapittel voor de Civiele Orden vragen of de uitreiking op een andere datum kan.

Heeft u vragen?

Kijk dan op de website van Het Kapittel voor de Civiele Orden. Of stel uw vragen aan het Kabinet van de burgemeester via telefoonnummer 078 770 41 23. 

Website Het Kapittel voor de Civiele Orden