Koninklijke onderscheidingen (aan personen)

Wie verdient een lintje?

Iedereen kent wel iemand die een lintje verdient. Overal in Dordrecht zetten mensen zich vrijwillig in voor een goed doel, een vereniging of iets anders. Vaak zonder eigen belang. Burgemeester Wouter Kolff nodigt alle Dordtenaren uit om mensen voor te dragen die een lintje verdienen. Natuurlijk zijn daar spelregels aan verbonden. Je krijgt niet zo maar een lintje. Het is echt iets bijzonders.
Een Koninklijke Onderscheiding, ook wel 'Lintje' genoemd, is een blijk van waardering voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Er zijn verschillende soorten onderscheidingen zie ook de officiële website www.lintjes.nl
Iedereen kan iemand voordragen. Kent u iemand die zich al jaren inzet voor de maatschappij? Draag deze persoon dan voor 1 augustus 2023 voor.

Voorwaarden

Belangrijke criteria bij het voordragen van een persoon voor een lintje zijn:

 1. Brede uitstraling naar de samenleving
 2. Langdurige vrijwillig actief voor de samenleving (richtlijn 15 jaar minimaal)
 3. Er zit continuïteit in de verdiensten 
 4. Wij decoreren iemand voor zijn/haar totale verdiensten. Alle verdiensten dienen in de aanvraag te zijn meegenomen (ook afgeronde)
 5. Er moet uitstraling zijn naar het heden; de vrijwillige activiteiten zijn niet al allemaal afgerond, tenzij zeer kort geleden
 6. De hoeveelheid tijd die iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt is van belang
 7. Decoreren voor betaalde werkzaamheden kan ook. Dit soort 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten echt uitgaan boven wat we normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwachten
 8. Als de decorandus in loondienst is, dient de werkgever schriftelijk te verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen decoratieverlening

Meer informatie vindt u op www.lintjes.nl

Aanvraag

Voldoet iemand aan alle voorwaarden? In uw aanvraag vermeldt u een aantal belangrijke gegevens over de mogelijke decorandus. Informatie zoals:

 • naam en voornamen voluit, woonadres, woonplaats en een korte levensbeschrijving
 • de reden/aanleiding waarom u een voorstel indient
 • de gewenste datum voor de uitreiking van de onderscheiding en waarom die datum?
 • is hij/zij alleen actief of samen met anderen?
 • de unieke bijzonderheden van diegene die u voordraagt
 • welk belang hij/zij bijdraagt aan de samenleving
 • in welke periode hij/zij actief is of is geweest. Hoeveel uur per week of per maand? Is hij/zij nog steeds actief?
 • het werkgebied van diegene die u voordraagt. Is dat lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • hoe groot is de organisatie waar hij/zij actief is?
 • krijgt hij/zij voor de activiteiten betaald? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Denk hierbij bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, geld om aanwezig te zijn, enz.
Uitreiking

De Koninklijke onderscheiding wordt meestal uitgereikt op de 'Lintjesregen' (algemene gelegenheid). Deze lintjesregen is op de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Voor een bijzondere gelegenheid kan de burgemeester aan het Kapittel voor de Civiele Orden vragen of de uitreiking op een andere datum kan.

Contact opnemen

Neem contact op met Fleur Schepel via telefoonnummer 06 506 416 13 of via mailadres gemeentebestuur@dordrecht.nl . Zij geeft in grote lijnen aan of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. U krijgt ook uitleg over hoe u te werk kunt gaan. Het verzamelen van alle benodigde gegevens en het invullen van het voorstelformulier volgt daarna.

Het aanvragen van een lintje vraagt veel tijd. De uitreiking van de Lintjesregen is eind april op de laatste werkdag voor Koningsdag. Een voorstel dient uiterlijk 1 augustus van het voorafgaande jaar ingestuurd te worden. Voor een tussentijdse gelegenheid (los van de lintjesregen) geldt een doorlooptijd van 6 maanden.

Meer informatie op lintjes.nl