Gemeentelijke onderscheiding

 De gemeente Dordrecht kent 2 manieren om

 • inwoners van Dordrecht of
 • personen die niet woonachtig zijn in Dordrecht maar zich inzetten voor de Dordtse samenleving                        

te eren voor hun inzet voor de stad. Bijvoorbeeld voor hun inzet op het gebied van:

 • cultuur
 • economie
 • kunst
 • maatschappelijke zorg
 • milieu
 • religie
 • sport
 • wetenschap

De 2 onderscheidingen zijn:

 • het Ereburgerschap
 • de Johan de Wittspeld

Iedereen kan een voorstel doen om een kandidaat voor te dragen.

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap krijgt een persoon die op een heel bijzondere manier een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stad Dordrecht. Dit geldt als eerste voor personen uit de samenleving. In hoge uitzondering kan een lokale bestuurder een onderscheiding krijgen. 

Na screening van de kandidaat volgt een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Daarna bespreken de vertegenwoordigers van de gemeenteraad (presidium) het besluit. Gaan zij met het besluit akkoord, dan reikt de burgemeester de gouden erepenning uit tijdens een raadsvergadering.

Aan de achterkant van de erepenning komt de naam van betrokkene te staan. Ook wordt er een toepasselijke korte tekst in gegraveerd. Op de lijst van ereburgers worden de namen en de teksten bijgeschreven. Deze lijst hangt in de hal van het Stadshuis.

Johan de Wittspeld

Deze onderscheiding is voor hen die 

 • zich zonder eigen voordeel en vrijwillig moeite doen voor de Dordtse samenleving of 
 • op andere manier van grote betekenis zijn voor de stad Dordrecht
 • zich bovengemiddeld inzet en hierin verschilt met anderen

De Johan de Wittspeld is als eerste voor personen uit de samenleving. In bijzondere gevallen kan een raadslid deze onderscheiding krijgen. Na screening van de kandidaat volgt een besluit van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester of 1 van de wethouders reikt de speld uit.

Meer informatie over Jongerenlintje Dordtse beloften.

Daarnaast kunnen alleen vertrekkende, lokale bestuurders (burgemeesters en wethouders) de bestuurlijke Erepenning van Dordrecht krijgen. Er wordt een toepasselijke korte tekst in de penning gegraveerd. Uitreiking van de erepenning aan de wethouders gebeurt door de burgemeester. Vertrekt de burgemeester, dan krijgt hij/zij de erepenning uit handen van de loco burgemeester.

Aanvragen

U vraagt de onderscheiding via een brief of e-mail aan. Hierin vermeldt u:

 • zoveel mogelijk informatie over de inzet van de persoon
 • de redenen waarom u de persoon voordraagt
 • hoelang deze persoon het werk doet en hoeveel uur per maand of jaar
 • de volledige voor- en achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon

U stuurt uw brief aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
t.a.v. kabinet burgermeester
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Of een e-mail naar: gemeentebestuur@dordrecht.nl 

Een aanvraag is gratis en het afhandelen ervan duurt ongeveer 3 maanden.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Dordrecht? Neem dan contact op met Wilma van der Plicht: