Gemeentelijke onderscheiding

De gemeente Dordrecht kent 3 manieren om burgers te eren voor hun inzet voor de stad. Bijvoorbeeld voor hun inzet op het gebied van:

 • bestuur
 • cultuur
 • economie
 • kunst
 • maatschappelijke zorg
 • milieu
 • religie
 • sport
 • wetenschap

De 3 onderscheidingen zijn:

 • de gouden erepenning (met ereburgerschap)
 • de bronzen erepenning
 • de Johan de Wittspeld
Gouden erepenning (met ereburgerschap)

De gouden erepenning is in 1925 ingesteld door het gemeentebestuur voor burgers. Deze penning wordt uitgereikt aan bijvoorbeeld:

 • Dordtenaren die een zeer belangrijke prestatie of initiatief hebben geleverd met een nieuw karakter of met historische betekenis. De prestaties en initiatieven hebben een landelijk of zelfs internationale uitstraling
 • burgers van Dordrecht of daar buiten die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan een positief imago van de stad
 • burgemeesters die met eervol ontslag gaan
 • wethouders die 2x 4 jaar hebben gediend en van grote betekenis zijn geweest voor de stad
 • raadslieden die ongeveer 16 jaar hebben gediend en van grote betekenis zijn geweest voor de stad

Aan de achterkant van de erepenning komt de naam van betrokkene te staan. Ook wordt er een toepasselijke korte tekst in gegraveerd. Op de lijst van ereburgers worden de namen en de teksten bijgeschreven. Deze lijst hangt in de hal van het Stadshuis.

Bronzen erepenning

Bronzen erepenningen worden toegekend aan:

 • wethouders die tenminste 4 jaar hebben gediend en van grote betekenis zijn geweest voor de stad.
 • raadsleden die ongeveer 12 jaar hebben deelgenomen in de raad en grote betekenis zijn geweest voor de stad.
 • burgers die zich in Dordrecht hebben onderscheiden op het gebied van:
  • kunst en cultuur
  • maatschappelijke zorg
  • religie
  • sport
  • wetenschap
Aanvragen

U vraagt de onderscheiding schriftelijk aan. Schrijf een brief en vermeld zoveel mogelijk informatie en argumenten over de inzet van diegene die u aandraagt. U vermeldt ook de naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats van diegene. U stuurt uw brief aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
Postbus 8 3300
AA Dordrecht

Een aanvraag is gratis en duurt ongeveer twee maanden.

Johan de Wittspeld

De Johan de Wittspeld is voor vrijwilligers. Vrijwilligers kwamen vaak niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Het stadsbestuur van de gemeente Dordrecht wilde toch graag blijk geven voor hun onmisbare inzet. Voor dit doel is in 1993 de Johan de Wittspeld ingesteld. De Johan de Wittspeld wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich maatschappelijk actief inzetten. Voorwaarden hiervoor zijn dat de vrijwilliger tenminste 10 jaar gratis en vrijwillig inzet toont voor de Dordtse samenleving.

Heeft u vragen?

Belt u dan het Kabinet van de burgemeester. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 41 24.