Uitbreiden winkelcentrum Sterrenburg

Ligging en inhoud

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel (globaal) op de hoek Galileïlaan/Planetenlaan.
Het plan betreft de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum.

kaartje ligging winkelcentrum Sterrenburg

In werking getreden

Het op 3 maart 2015 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Uitbreiden winkelcentrum Sterrenburg is door de uitspraak van de Raad van Raad van State op 22 juli 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.  

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt wijzigingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit