Spuiboulevard 4 - 88

Ligging en inhoud

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 55 appartementen op de locatie Spuiboulevard 4 – 88. In het pand komen op de begane grond en de eerste verdieping eveneens parkeerplekken en commerciële ruimtes. Voorafgaand daaraan wordt de huidige bebouwing (o.a. voormalige ANWB-winkel en makelaarskantoor) gesloopt.

Het geldende bestemmingsplan Schil biedt de mogelijkheid door middel van een wijzigingsplan de huidige bouwmassa te vergroten (bouwhoogte en bouwdiepte).

kaartje ligging Spuiboulevard 4-88

In werking getreden

Het door burgemeester en wethouders op 16 mei 2017 vastgestelde wijzigingsplan is na de uitspraak van de Raad van State d.d. 3 september 2017 tot afwijzing van een verzoek om voorlopige voorziening, met ingang van 14 september 2017 in werking getreden. Door de uitspraak van de Raad van State van 14 februari 2018 is het wijzigingsplan onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hier downloaden:

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit

uitspraak Raad van State