Rogamlocatie 2

Ligging en inhoud

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de gronden op de hoek Mijlweg/Nijverheidsstraat en is met name gericht op de nieuwbouw van een garage/showroom. De huidige aanwezige opstallen zullen worden gesloopt. De bouw is reeds mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan 'Zeehavens'.

Onherroepelijk uitwerkingsplan

Ten tijde van het bestemmingsplan Zeehavens (2013) was nog geen concreet zicht op de toekomstige inrichting van het perceel. Er is toen gekozen voor het opnemen van een uit te werken bestemming. Deze bestemming geeft de globale randvoorwaarden waarbinnen het gebied zich kan ontwikkelen.
Het perceel is destijds in tweeën gesplitst. Uitwerkingsplan Rogam 1 is in 2016 vastgesteld.

Nu is ook voor het andere gedeelte van het terrein een bouwplan ontwikkeld. Het uitwerkingsplan voor Rogam-2 is op 8 februari vastgesteld door het college. Dit uitwerkingsplan is op 1 april 2022 onherroepelijk geworden.

Informatie

Voor meer informatie over het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het uitwerkingsplan hier downloaden.