Regiokantoor e.o.

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in de hoek van de Noordendijk en Oranjelaan en maakt het transformeren van bestaande gebouwen (regiokantoor en twee transformatorstations) naar voornamelijk wonen en maatschappelijke functies mogelijk. Tevens maakt het plan de bouw van nieuwe woningen mogelijk en wordt een bestaand kantoor als zodanig bestemd.

kaartje ligging Regiokantoor

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 11 december 2018 en met ingang van 5 februari 2019  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel tel. 14078

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit