Overkampweg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door: de noordelijke berm van de Overkampweg, door de oostzijde van het fietspad vanuit het Overkamppark naar de Oudendijk, door de noordelijke dijksloot langs de Oudendijk en door de N3.  In het plan wordt de vestiging van het ziekenhuis en de scholengemeenschap mogelijk gemaakt.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 februari 1984.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden,

toelichting

regels

verbeelding