Geluidshinder horeca-inrichting

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u een melding als u een horecabedrijf wilt starten.

Melding maken

U maakt een melding bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Schriftelijke melding

Lukt het niet om digitaal een melding te maken via OZHZ? Maak dan een schriftelijke melding. 

In uw verklaring van (verwachte) geluidshinder vermeldt u:

 • de plaats van de (verwachte) geluidshinder
 • de reden van de (verwachte) geluidshinder
 • het soort te gebruiken apparatuur
 • de tijdstippen waarop u de apparatuur gaat gebruiken

U stuurt een schriftelijke verklaring van de (verwachte) geluidshinder naar:

Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Kosten en afhandeling

Uw melding van (verwachte) geluidshinder is gratis en u krijgt binnen 2 weken bericht.

Meldingsplicht

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u melding wanneer u een horecabedrijf wilt starten. Om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken, stelt de gemeente voorwaarden aan de melding. Geluidsnormen die gesteld zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) zijn:

LAr,LT - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 50 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 45 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 40 dB(A)

LAr,LT - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 35 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 30 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 25 dB(A)

LAmax - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 70 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 65 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 60 dB(A)

LAmax - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 55 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 50 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 45 dB(A)

20 dB(A) boven de gestelde norm uit de tabel ervaart men als vervelend geluid waarvan men hinder ondervindt. Voor muziekgeluid ligt de acceptatie op 10 dB boven de gestelde norm.

Wetgeving
Meer informatie

Misschien is de pagina Geluidshinder ook interessant voor u.