Bed & Breakfast

Heeft u een Bed & Breakfast, ook wel afgekort als B&B, in Dordrecht of wilt u er één beginnen? Dat juichen wij als gemeente enorm toe. Wel moet u dan met een aantal zaken en regels rekening houden

Onze definitie van een Bed & Breakfast

Een B&B is een woning waarvan de bewoner kortdurende nachtopvang tegen betaling aanbiedt aan gasten van de stad. Bij kortdurend gaat het om ca. 2 tot 4 nachten, maar dit hoeft niet exact genomen te worden.

Een B&B kunt u dus opzetten in uw eigen woning, waarbij een aantal regels gelden. Als u aan deze regels voldoet, dan is een B&B in een pand met een woonbestemming in principe toegestaan. Het verschil met een hotel of pension is dat een B&B altijd binnen de woonfunctie valt. Een hotel of pension valt onder een logiesfunctie.

Valt uw woning en/of B&B binnen de woonfunctie van het geldende bestemmingsplan?

Dit kunt u zelf nakijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Welke regels gelden er voor een B&B in Dordrecht?

  • Degene die winst maakt op de B&B, is ook de bewoner van de woning;
  • Er worden niet meer dan vier bedden aangeboden;
  • Maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning mag worden gebruikt;
  • De B&B is niet groter dan 50m2;
  • Activiteiten waarvoor een melding of vergunning nodig is volgens de Wet milieubeheer zijn niet toegestaan;
  • Parkeren moet op eigen terrein geregeld worden. Als dat niet kan, dan mag op de openbare weg worden geparkeerd. Dit mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse;
  • De activiteiten van de B&B moeten qua aard, omvang en uitstraling passen in een woonomgeving;
  • Er mag géén detailhandel plaatsvinden;
  • Aan de buitenzijde van de woning mag alleen een kleine naamsaanduiding worden aangebracht.
  • De B&B mag natuurlijk géén overlast voor de buren veroorzaken.

Wat als uw B&B niet aan deze regels voldoet of kan voldoen?

Als uw B&B niet voldoet aan één van de bovengenoemde regels, dan kunt u bij de gemeente informeren of er een mogelijkheid is om dit met een vergunning wel mogelijk te maken.Dat kan bijvoorbeeld met een omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik van uw woning naar een logiesfunctie. U moet in dat geval misschien ook voldoen aan extra regelgeving, bijvoorbeeld Brandveiligheid.

Waar moet ik nog meer aan denken?

U heeft als ondernemer zelf de verantwoordelijkheid om uw zaken goed te regelen. Naast de gemeentelijke regels bestaan er ook nog algemene tips voor het exploiteren van een Bed & Breakfast.

Ten slotte

Deze informatie is een richtlijn; het is mogelijk dat u aan andere verplichtingen moet voldoen, bijvoorbeeld als er een VVE is, of als u niet de eigenaar bent van het pand (huurwoning of anders).

Vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers van Dordt Onderneemt.