Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen of tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

Wij helpen ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. Hiervoor kunt u een beroep doen op het Bbz. Deze afkorting staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Daarnaast kunt u ook beroep doen op de IOAZ. Dit is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deze bijstandswetten zijn landelijk. Wij werken hiervoor samen met het Ondernemersloket Drechtsteden.

Ondernemersloket Drechtsteden

Het Ondernemersloket Drechtsteden is er voor zowel bestaande (zelfstandig) ondernemers als voor nieuwe bedrijven/starters in de Drechtsteden. Het is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Ondernemers kunnen bij het Ondernemersloket Drechtsteden terecht voor begeleiding/ondersteuning bij:

  • Het toekomstbestendig maken van de onderneming.
  • Bij- of omscholing of heroriëntatie.
  • Vragen over financiële ondersteuning (BBZ, Tozo)
  • Schuldhulpverlening.
  • Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis).
  • Het opzetten van een onderneming.
  • Advies en ondersteuning bij de bedrijfsvoering.

Meer informatie?

Raadpleeg voor meer informatie de website van het Ondernemersloket Drechtsteden. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten. Ook kunt u bellen met telefoonnummer 010 – 433 96 00 (op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur).