Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

De gemeente Dordrecht helpt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz. Deze afkorting staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Daarnaast kunt u ook beroep doen op de IOAZ. Dit is de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Deze bijstandswetten zijn landelijk. De gemeente Dordrecht werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam.

Het RBZ helpt u met advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk extra inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve hulp, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. Verder ondersteunt RBZ ondernemers, die schulden opgebouwd hebben en graag willen doorstarten.

Hulp voor starters (vanuit uitkeringssituatie)

U ontvangt een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf. Weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat hulp of advies gebruiken? Gemeente Dordrecht kan u misschien hierbij helpen. Wij werken hierbij ook samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.

Meer informatie?

Raadpleeg voor meer informatie de website van RBZ. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten.

Ook kunt u bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Postadres: Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
E-mail: rbz.wi@rotterdam.nl