Wet voorkeursrecht gemeenten bij (ver)kopen grond

Wilt u een stuk grond kopen of verkopen? Op sommige stukken grond ligt een aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat als een eigenaar grond wil verkopen, de eigenaar dit eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden.

Procedure

Ligt bij uw onroerende zaak een aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten? En wilt u uw onroerende zaak (grond en soms een woning) verkopen? Dan biedt u deze eerst schriftelijk te koop aan aan de gemeente. In de brief zet u de volgende gegevens:

  • de kadastrale aanduiding
  • de grootte van de percelen volgens de kadastrale registratie
  • de grootte van een perceelsgedeelte, als het gaat om een deel van een onroerende zaak
  • de namen van de eigenaren van de onroerende zaken

U stuurt de brief naar: 

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van Cluster Stad
Afdeling Grondzaken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht.

Nadat de gemeente uw brief heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. Binnen 6 weken nadat de gemeente uw aanbieding ontving, krijgt u van de gemeente bericht. Daarin staat of de gemeente de onroerende zaak wil kopen. Als de gemeente uw onroerende zaak wil kopen, dan gaat u met de gemeente onderhandelen over de koopprijs. Wilt de gemeente uw onroerende zaak niet kopen? Dan mag u dit 3 jaar aan een ander verkopen.

Bezwaar maken

De gemeente maakt een besluit tot aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten 2 keer bekend:

  • na het collegebesluit en na het raadsbesluit. Mensen voor wie dit belangrijk is kunnen daarbij hun zienswijze kenbaar te maken of bezwaar te maken
  • daarna verlengt de gemeente de aanwijzing steeds automatisch. Tegen deze verlenging kunt u geen bezwaar maken
Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken via telefoonnummer 078 770 82 24.