Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht op een stuk grond. De erfpachter (die pacht) zit in een situatie die bijna gelijk is aan die van een eigenaar. De erfpachter mag op de grond bouwen en het erfpachtrecht (en de gebouwen) verkopen.

De gemeente heeft voor woningbouw en bedrijfsterreinen grond in erfpacht uitgegeven. Voor het gebruik betaalt de erfpachter ieder jaar een geldbedrag: de erfpachtcanon.

Nieuw erfpachtrecht

Als het erfpachtrecht is afgelopen, dan bekijkt de gemeente of u een nieuw erfpachtcontract kan krijgen. Kan u een nieuw erfpachtcontract krijgen? Houd er dan rekening mee dat het jaarlijkse geldbedrag (canon) hoger kan zijn dan in het oude contract. De hoogte van het bedrag hangt af van de waarde van de grond en het gemeentelijke rentepercentage (canonrentepercentage).

Erfpacht omzetten in eigendom

Als de grond bedoeld is voor woningbouw, dan kunt u de grond (het blote eigendom) kopen. Dat kan tijdens de erfpachttermijn. Het kan misschien ook aan het einde van de erfpachttermijn. De gemeente taxeert de grond. Daarna krijgt u een aanbod om nieuw erfpachtrecht te krijgen of de grond te kopen.

Kopen van grond

Wilt u het blote eigendom van woningen (die u in erfpacht heeft) kopen? Vul dan het webformulier Prijsopgave aankoop blote eigendom in.

Erfpachtcanon betalen

De gemeente verstuurt 2 keer in het jaar een factuur. U betaalt dus ieder half jaar. U maakt het bedrag voor de erfpachtcanon over naar bankrekeningnummer:

IBAN: NL 58 BNGH 028 50 74 938

BIC: BNGHNL2G

Ten name van gemeente Dordrecht

Erfpachtcontracten bedrijfsterreinen

Het team Grondzaken beheert erfpachtcontracten van bedrijfsterreinen. Hier kunt u vragen stellen over:

  • looptijd erfpachtrecht
  • hoogte van de canon
  • herzieningssystematiek van de canon
  • herzieningsfrequentie
  • aanpassing van het contract of vestiging nieuw erfpachtrecht
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 14 078 en vraag naar team Grondzaken. Heeft u vragen over facturen en betalingen? Vraag dan naar afdeling Debiteuren.