Wijkmanagers

In Dordrecht heeft elke wijk een wijkmanager. Hij of zij is de contactpersoon van de gemeente voor uw wijk. Heeft u vragen over wonen of samenleven in uw wijk? De wijkmanager denkt met u mee.

Dordrecht heeft verschillende wijken: Binnenstad, Noordflank-Lijnbaan, Reeland, Staart, Krispijn, Wielwijk, Crabbehof, Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg.

Elke wijk heeft een eigen wijkmanager. De wijkmanager is de contactpersoon van de gemeente voor uw wijk. In het overzicht verderop ziet u wie de wijkmanager is van uw wijk.

Vragen

Met wat voor vragen kan de wijkmanager u helpen? In het algemeen gaat dat om vragen over de leefbaarheid in de wijk. Over wonen en samenleven in de wijk. Ervaart u overlast of maakt u zich zorgen over de veiligheid? Misschien heeft u vragen over de ontwikkelingen in de wijk of uw buurt. Welke voorzieningen zijn er voor kinderen en jongeren of voor ouderen? Ook met uw ideeën of wensen voor uw wijk kunt u met de wijkmanager in gesprek.

Contact

Wilt u contact met de wijkmanager van uw wijk? Alle wijkmanagers zijn te bereiken via:

U komt de wijkmanager regelmatig tegen in uw wijk.

Wijknieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over uw wijk? Iedere wijk heeft een wijkkrant. Die krijgt u een paar keer per jaar thuis bezorgd. U kunt de wijkkrant ook online lezen. En u kunt de wijkkrant volgen op Facebook.

Meer over de wijkkranten leest u op de website van TIEN Plus.

Wijkmanagers

In het overzicht hieronder ziet u wie de wijkmanager is van uw wijk. 

Wijk Wijkmanager Naam en Facebookpagina
Binnenstad Chris Hoogerwaard

Chris Hoogerwaard

facebook.com/wijkmanagerbinnenstaddordrecht

Noordflank-Lijnbaan

19e Eeuwse Schil

Liesbeth van der Giessen

Liesbeth van der Giessen

facebook.com/wijkmanager078

Staart

Reeland

Dit is een foto van Suzanne van der Stigchel. Zij is de wijkmanager van de Dordtse wijk De Staart.

Suzanne van der Stigchel

facebook.com/WijkmanagerDeStaart

facebook.com/WijkmanagerReeland

Dubbeldam William Jacobs

William Jacobs

facebook.com/Wijkmanager-Dubbeldam

Stadspolders William Jacobs

William Jacobs

facebook.com/WijkmanagerStadspolders

Sterrenburg Wijkmanager André Klijmij

André Klijmij

facebook.com/WijkmanagerSterrenburg

Crabbehof Anka Muller

Anka Muller

facebook.com/wijkmanagercrabbehof

Krispijn Max Suart Max Suart
 
Wielwijk Jaqueline Gommans Jacqueline Gommans

Overige vragen

Meldingen openbare ruimte via Fixi

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte meldt u via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarn(paal), een gat in het wegdek of een omgevallen boom. 

Wijkwensen

Heeft u een idee om uw wijk, buurt of straat leefbaarder, schoner of veiliger te maken? Bijvoorbeeld een straatspeeldag, extra groen in de straat of kunst in de wijk? Met een wijkwens kunt u dat samen met de buurt mogelijk maken. De gemeente ondersteunt wijkwensen met subsidie.

Groen en voorzieningen

Heeft u vragen of ideeën over de buitenruimte? Dan brengt de wijkmanager u in contact met de beheerder van uw wijk. Samen met  buurtbewoners kunt u ook zelf een deel van het groen in uw wijk onderhouden. Kijk voor de mogelijkheden op Samen voor een schone en prettige buurt

Dordt Onderneemt

Bent u ondernemer of wilt u een zaak starten? Kijk dan eens bij het onderdeel Ondernemers op deze website. De contactpersonen van Dordt Onderneemt helpen u graag verder.

Sociaal Wijkteam Dordrecht

Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van elke leeftijd. U kunt er terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Zoals vragen over de opvoeding van uw kind of vragen over zorg en ondersteuning voor ouderen. U vindt het Sociaal Wijkteam op verschillende plekken in de wijk: in het wijkcentrum, bij de huisarts of het consultatiebureau, bij de kinderopvang of op school. Voor contact met een sociaal wijkteam in uw buurt kijkt u op de website: www.swtdordrecht.nl.

Overlast melden

Overlast in de wijk is vervelend. Vaak kan een gesprek helpen. Luisteren naar elkaar en wederzijds begrip kan overlast voorkomen. Soms is het nodig om overlast te melden. Op de pagina Overlast melden leest u waar u terecht kunt.